Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Fakulta humanitních studií opět zpestří program filmového festivalu

Zlín Film Festival patří dětem a to je skvělá výzva pro naše budoucí pedagogy. Studenti z Fakulty humanitních studií se každoročně zapojují do spolupráce s festivalem a připravují pro školy i pro rodiny s dětmi originální workshopy. V letošním roce fakulta nemá v programu konkrétní nosné téma, láká především na zábavu, ponaučení a důležitou prevenci.

A co tedy FHS v nadcházejícím 63. ročníku návštěvníkům nabízí? Dopolední program pro základní školy proběhne v prostorách studentského klubu FHS – umožní tedy školákům nahlédnout do prostor univerzity a strávit hodinku se studenty fakulty. Zde se například přenesou do minulosti, světa nabitého událostmi a osobnostmi, které se postupem času staly nepostradatelnými a inspirativními pro rozvoj našeho regionu. „Čeká je cesta od malých řemeslných dílen, tkalcovských stavů, krojů s barevnou krajkou, přes píli a um průmyslových průkopníků až po neuvěřitelnou kreativitu tvůrců moderní současnosti, jejíž součástí je neodmyslitelně také naše univerzita“, upřesňuje PhDr. Roman Božik, Ph.D., koordinátor programu z Ústavu školní pedagogiky FHS UTB ve Zlíně.

Další, tentokrát spíše preventivní program bude zaměřen na problematiku krádeže identity, kyberšikanu, rizikovou komunikaci a nekritické přejímání informací z Internetu. Nechybí samozřejmě ani workshop věnovaný těm, kteří překypují energií a rádi se zúčastní sportovních a hudebně pohybových her. Děti mohou podniknout také cestu do vesmíru, která jim přiblíží vzdálené planety sluneční soustavy, jejich měsíce, slunce, další hvězdy a galaxie. Na vlastní kůži tak zažijí třeba bitvu vesmírných korábů nebo se ztratí na Měsíci.
Odpolední program pro veřejnost navazuje na plánované workshopy a bude situován v parku Komenského. Je určen především rodinám a dětem školního věku. Ve stanu FHS mohou rodiče navíc využít poradnu, která jim poskytne užitečný návod, jak pečovat o dětskou nožku, tak aby se správně vyvíjela. Při této příležitosti proběhne prezentace připravované knihy „Nezapomeň na nohy“ z dílny Fakulty multimediálních komunikací.

O zdravotnický dozor se jako obvykle v průběhu festivalu postarají studenti a studentky z Ústavu zdravotnických věd.

Fakulty a součásti

Zavřít