UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Přihlášky do září!

Jazykové kurzy pro firmy a veřejnost 2019/2020

Centrum jazykového vzdělávání FHS UTB ve Zlíně pro nový akademický rok připravilo několik atraktivních jazykových kurzů, tentokrát jak pro firmy, tak pro širokou veřejnost. Chcete objevit krásy francouzského jazyka? Rozklíčovat nástrahy vlivu češtiny při používání angličtiny, zlepšit své komunikativní schopnosti, a nebo už míříte k jazykové zkoušce FCE? V tom případě jste na těchto stránkách správně.

 • Místo výuky: Vzdělávací komplex UTB (Štefánikova 5670, Zlín), u firemního kurzu je realizace možná přímo ve firmě.
 • Přihlášky a bližší informace Vám poskytne asistentka ředitelky Centra jazykového vzdělávání

English or Czenglish?

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí upevnit znalosti AJ a ujasnit si typické chyby, které mohou dělat při používání AJ. Cílem kurzu je naučit se správně používat AJ jak v psané, tak v mluvené formě, používat správnou slovní zásobu a celkově se vyvarovat vkládání ČJ do AJ.

 • Termín: 19. 9. 2019 – 30. 1. 2020
 • Vyučující: Mgr. Simona Šmajdlerová
 • Místo výuky: U18/408
 • Předpokládaná jazyková úroveň: A2 – B1
 • Celkový počet hodin: 36 hodin/18 týdnů
 • Počet hodin týdně: 2 hodiny, čtvrtek 14:00 – 15:30
 • Předpokládaný počet účastníků: maximálně 18
 • Deadline přihlášek: 16. 9. 2019
 • Cena kurzu: 4.200,-Kč

Přípravný kurz ke zkoušce FCE

Přípravný kurz seznámí frekventanty se všemi částmi zkoušky – čtení, psaní, use of English, poslech a mluvený projev. Zkouška je vhodná pro všechny, kteří používají anglický jazyk na úrovni B2.

 • Termín: 24. 9. 2019 – 4. 2. 2020
 • Vyučující: Mgr. Tereza Outěřická
 • Místo výuky: U18/327
 • Celkový počet hodin: 36 hodin/18 týdnů
 • Počet hodin týdně: 2 hodiny, úterý 16:00-17:30
 • Předpokládaný počet účastníků: minimálně 4 osoby
 • Předpokládaná jazyková úroveň: B2
 • Deadline přihlášek: 19. 9. 2019
 • Cena kurzu: 4.200,-Kč

Francouzština pro začátečníky

Cílem kurzu je porozumět pravidlům francouzské výslovnosti, jednoduchým textům a poslechovým cvičením, ústně a písemně se vyjadřovat v krátkých srozumitelných větách. Absolvent kurzu se seznámí se specifičností francouzštiny, osvojí si, i zábavnou formou, základní gramatické jevy.

 • Termín: 25. 9. – 11. 12. 2019
 • Vyučující: Mgr. Magda Zálešáková
 • Předpokládaná jazyková úroveň: pro úplné začátečníky
 • Celkový počet hodin: 24 hodin/12 týdnů
 • Počet hodin týdně: 2 hodiny, středa 16:00-17:30
 • Místo výuky: U18
 • Předpokládaný počet účastníků: 10 – 12 osob
 • Deadline přihlášek:19. 9. 2019
 • Cena kurzu: 3.350,-Kč

Read, listen and discuss!

Kurz je určen všem, kteří by se rádi procvičili v mluvení na nejrůznější témata a osvojili si novou slovní zásobu. V úvodu hodiny se vždy prostřednictvím poslechu nebo čtení seznámí s tématem, o kterém budou později diskutovat. Zaměření kurzu je tedy na komunikaci a porozumění mluvenému či psanému textu.

 • Termín: 30. 9. – 13. 2. 2019
 • Vyučující: Mgr. Jana Máčalová
 • Místo výuky: U18/328
 • Předpokládaná jazyková úroveň: B2
 • Celkový počet hodin: 24 hodin/12 týdnů
 • Počet hodin týdně: 2 hodiny, pondělí 16:00 – 17:30
 • Předpokládaný počet účastníků: 8
 • Deadline přihlášek: 25. 9. 2019
 • Cena kurzu: 4.200,-Kč
Zavřít

Fakulty a součásti