UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

UPOZORNĚNÍ

V souladu s článkem 28 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně budou dne 15. 5. 2019 od 8:30 hod. do 9:30 hod. zveřejněny k nahlížení veřejnosti diplomové práce, a to u asistentky Petry Cejnarové, budova U18 (dveře č. 528).

Zavřít

Fakulty a součásti