UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
akademický pracovník - garant

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: kala@utb.cz TEL: +420 576 038 152 Kancelář:
U18/627

specializace – anatomie, fyziologie, neurovědy, paliativní medicína


Výuka

Konzultační hodiny

po domluvě

Životopis

Vzdělání

1998 habilitace - doc.

1991 CSc.

1977 -1983 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

1973 -1977 gymnázium v Olomouci - Hejčíně

Stáže a studijní pobyty

1991 Neurochirurgická klinika AKH Vídeň

Průběh zaměstnání

2012 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, akademický pracovník - garant

2009 - 2018 Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc

1983-2008 Fakultní nemocnice v Olomouci, Neurochirurgická klinika, lékař

Členství v organizacích

Česká společnost paliativní medicíny, člen od 2009

Česká lékařská komora, člen od 1991

Zavřít

Fakulty a součásti