UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
profesor

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: gavora@utb.cz TEL: +420 576 037 337 Kancelář:
U18/427

Ukončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po skončení magisterského studia učil na střední škole a na Pedagogické fakultě v Nitře. Dvacet let byl vědeckým pracovníkem Ústavu experimentální pedagogiky Slovenské akademie věd. Pak přešel na Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě. Na FHS UTB působí od r. 2012. Zabývá se problematikou metodologie výzkumu, self-efficacy učitele, strategiemi učení se z textu a rozvojem elementární gramotnosti dětí v rodině. Ve výuce se orientuje na metodologické disciplíny a pedeutologii. Na FHS UTB ve Zlíně garantuje doktorský studijní program v pedagogice. Je členem Vědecké rady UTB a Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB. Působí v redakčních radách časopisů Pedagogika, Pedagogická orientace, Studia Paedagogica a Orbis Scholae. Je členem České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), České pedagogické společnosti (ČPdS) a European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).


Výuka

Konzultační hodiny

čtvrtek 13:00-15:00

Životopis

Vzdělání

 • 1965 -  Filozofická fakulta UK v Bratislave, magistr v oboru anglistika - slovakistika
 • 1997 – Pedagogická fakulta UK v Bratislavě, docent v oboru pedagogika
 • 2004 – Univerzita Komenského v Bratislavě, profesor v oboru pedagogika

Členství v organizacích

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
 • Česká pedagogická společnost (ČPdS)
 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

Členství v orgánech

 • redakční rada časopisu Pedagogika
 • redakční rada časopisu Pedagogická orientace
 • redakční rada časopisu Studia Paedagogica
 • redakční rada časopisu Orbis Scholae
 •  redakční rada časopisu Edukacja : An interdisciplinary approach
Zavřít

Fakulty a součásti