UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Absolventi

Klub absolventů

Vážená absolventko, vážený absolvente,

vítejte na stránce nově založeného Klubu absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FHS UTB).

Cílem Klubu absolventů je navázat užší spolupráci s bývalými studenty, a tím posílit kontakty s aplikační sférou. Důležité je udržení pocitu sounáležitosti a vazeb absolventů s jejich fakultou. Neméně důležité pro všechny je rovněž udržování a posilování vzájemných vztahů mezi bývalými spolužáky.

Činnost Klubu absolventů FHS UTB se zaměřuje na předávání aktuálních informací o fakultě i jejích odborných, kulturně-společenských, dobrovolnických a jiných aktivitách.

Členem klubu se může stát každý absolvent řádného studia na FHS a absolvent akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Proč se zaregistrovat do Klubu absolventů

  • Setkáte se s bývalými spolužáky / spolužačkami, se kterými jste možná ztratili kontakt.
  • Získáte aktuální informace o dění na fakultě.
  • Bude Vám zasílán elektronicky Bulletin FHS.
  • Budete zváni na kulturní a společenské akce pořádané fakultou.
  • Budete přednostně informováni o programech a kurzech v rámci celoživotního vzdělávání.
  • Můžete zahájit spolupráci s fakultou v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné apod.

Členství v Klubu absolventů

Pro členství v Klubu absolventů je nutné se zaregistrovat. Registrace do Klubu absolventů FHS je ZDARMA.

Navázání kontaktu s bývalými spolužáky

Ostatní návštěvníci webových stránek uvidí informace, které jste uvedli v registrační přihlášce, a budou moci podle nich vyhledávat. Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení včetně titulů, studovaný obor a rok ukončení studia.

Pokud Vás bude chtít někdo kontaktovat, může tak učinit pouze přes kontaktní formulář, který bude odeslán na Váš e-mail a bude záležet pouze na Vás, jestli odpovíte. Chceme Vás tak chránit před nevyžádanými e-maily. Vy můžete použít stejný způsob navázání kontaktu s bývalými spolužáky.

Členství v Klubu absolventů FHS lze ukončit jednoduše oznámením této skutečnosti kontaktní osobě, kterou je proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe PhDr. Anna Krátká, Ph.D., email: klub.absolventu@fhs.utb.cz.

Chci se registrovat – zde

Zavřít

Fakulty a součásti