Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Propagace

Setkání zaměstnanců FHS

Tradiční Setkání zaměstnanců FHS netradičně

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace letos příliš nepřeje osobnímu setkávání, přistoupilo vedení fakulty k realizaci tohoto ročníku Setkání zaměstnanců FHS „na dálku“. V on-line uložišti MS Teams si mohli zájemci projít prezentace jednotlivých představitelů fakulty a dne 11. září s nimi ve stanoveném čase diskutovat. K dispozici zde byli, jako u tradičního osobního Setkání zaměstnanců FHS, děkan, proděkani, tajemník a předsedkyně Akademického senátu FHS. Vedení fakulty tak dalo i letos možnost všem zaměstnancům, zeptat se na cokoliv ze života a fungování fakulty, popř. vyjádřit se k dění na FHS.

Prezentace (dostupné po přihlášení):

 

Setkání zaměstnanců FHS 2019

Zaměstnanci FHS se každoročně setkávají začátkem září, aby společně zahájili nový akademický rok. Letos se sešli 5. září, a to poprvé pod vedením nového pana děkana Libora Marka. Úplně poprvé se tak zaměstnanci nepotkali na univerzitní půdě, ale vyjeli do nedaleké Kroměříže, kde strávili společné chvíle nejen u prezentací jednotlivých proděkanů, ale také u oběda a následné degustace ve sklepech Arcibiskupských Zámeckých vín Kroměříž.

Prezentace:

Setkání zaměstnanců FHS 2018

Se začátkem září zaměstnanci FHS společně potkávají k zahájení nového akademického roku, letos tento termín připadl na 7. září.

Setkání zahájila se svým příspěvkem děkanka FHS, docentka Anežka Lengálová. Po jejím vystoupení následovaly prezentace jednotlivých proděkanů pro oblast tvůrčí činnosti, doktorského studia, pedagogické činnosti, CŽV a praxí a vnějších vztahů. Představena byla také práce Akademického senátu. Letos poprvé se setkání uskutečnilo v nových prostorách Vzdělávacího komplexu UTB (U18), tj. sídla právě Fakulty humanitních studií a přítomní měli možnost diskutovat nejen mezi sebou, ale také přímo s vedením fakulty.

Prezentace:

Fakulty a součásti

Zavřít