Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

Projekt OP VK

Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež ZK

Univerzita Tomáše Bati získala finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní oblasti 2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji) pro projekt „Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje“ (CZ.1.07/2.3.00/45.0015). Projekt se realizoval od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2015. Na jeho řešení se spolupodílelo celkem pět fakult UTB ve Zlíně, přičemž hlavní řešitel byl z Fakulty humanitních studií. Partnery projektu byly Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město a Základní škola Zlín, tř. Svobody 868.

Detailní informace k projektu

Bulletiny projektu

Tiskové zprávy k projektu

 

Fakulty a součásti

Zavřít