Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

Výzkumné zaměření

Tým CV FHS realizuje výzkum v níže uvedených oblastech. V některých tématech dokázal pro svůj výzkum získat externí grantovou podporu (zejména GA ČR).

  • Autoregulace učení a chování dětí, mládeže a dospělých
  • Autoregulace osob v institucionální péči
  • Bariéry a motivace v účasti na neformálním vzdělávání dospělých
  • Inkluze studentů se specifickými potřebami a nadaných žáků
  • Konstituce identity prostřednictvím mechanismů kolektivní paměti

Výzkumné projekty GA ČR:

Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice: Neúčastníci a jejich sociální světy

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Doba řešení: 2019/2021
Vybrané výstupy:

Kalenda, J., Kočvarová, I., & Vaculíková, J. (2019). Determinants of Participation in Nonformal Education in the Czech Republic. Adult Education Quarterly. https://doi.org/10.1177/0741713619878391

Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči

Hlavní řešitel: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Doba řešení: 2013/2015
Vybrané výstupy:

Vávrová, S., Hrbáčková, K., & Hladík, J. (2015). Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Determinanty rozvoje multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
Doba řešení: 2012/2014
Vybrané výstupy:

Hladík, J. (2014). Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít