Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

Výzkumné zaměření

Tým CV FHS realizuje výzkum v níže uvedených oblastech:

  • Autoregulace učení a chování dětí, mládeže a dospělých
  • Autoregulace osob v institucionální péči
  • Bariéry a motivace v účasti na neformálním vzdělávání dospělých
  • Inkluze studentů se specifickými potřebami a nadaných žáků
  • Konstituce identity prostřednictvím mechanismů kolektivní paměti

Realizované projekty základního a aplikovaného výzkumu:

Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí (TAČR)

Hlavní řešitel: Mgr. Eva Machů, Ph.D.
Doba řešení: 2020/2023

Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice: Neúčastníci a jejich sociální světy (GAČR)

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Doba řešení: 2019/2021

Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči (GAČR)

Hlavní řešitel: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Doba řešení: 2013/2015

Determinanty rozvoje multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí (GAČR)

Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
Doba řešení: 2012/2014

Fakulty a součásti

Zavřít