UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

Výzkumné zaměření

Zaměření CV FHS se odvíjí od témat řešených v rámci výzkumných projektů (GA ČR aj.) a souvisí se specializací řešitele či řešitelského týmu nebo výzkumného zaměření pracovníků CV FHS. Zejména se jedná o tři výzkumná pole:

 • Autoregulace učení a chování dětí, mládeže a dospělých
 • Autoregulace osob v institucionální péči
 • Aktéři, diskursy a procesy vzdělávání dospělých a mezigeneračního učení

Výzkumné projekty GA ČR řešené v minulých letech:

Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči

Hlavní řešitel: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Doba řešení: 2013/2015

Determinanty rozvoje multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí

 • Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
 • Doba řešení: 2012/2014

Ostatní projekty řešené v minulých letech:

Pobyt zahraničních profesorů z krajin V4

 • Hlavní řešitel: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
 • Spoluřešitel: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
 • Doba řešení: 2017

Podpora rozvoje výzkumných kompetencí studentů DSP Pedagogika

 • Hlavní řešitel: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
 • Doba řešení: 2017

Pedagogické poradenství s prvky pozitivní psychologie

 • Hlavní řešitel: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
 • Spoluřešitel: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D.
 • Doba řešení: 2016

Výzkum sociálních jevů v kulturním kontextu – komparace českých a slovenských vysokoškolských studentů

 • Hlavní řešitel: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
 • Doba řešení: 2012/2013
Zavřít

Fakulty a součásti