Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

My, školy a COVID-19

Milí rodiče, milí učitelé.

Uzavřené školy nás všechny dostávají do zcela nových situací. Ty kladou nemalé nároky na rodiče dětí, kteří se ze dne na den stali učiteli a museli se naučit, jak učit. Jak vysvětlit svým dětem školní učivo? Jak jim poradit s domácími úkoly? Jak jim pomáhat ve zvládání všech školních povinností?

Také učitelé se dostali do nelehké situace. Zaběhlé a léty ověřené způsoby práce přestaly fungovat a učitelé musí hledat nové cesty, jak pomoci dětem a žákům v jejich samostatné domácí přípravě.Ústav školní pedagogiky ve spolupráci se studenty učitelských oborů se proto rozhodli podpořit rodiče a učitele v jejich snažení a nabídnout materiály, které vytvářejí studenti oborů  Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Tyto materiály slouží převážně pro domácí práci dětí a žáků, nicméně využití najdou jistě také v práci učitelů. Interaktivní prezentace ve formátu PowerPoint (pptx) jsou doplněny metodickou příručkou, ve které rodiče a učitelé najdou návody, jak s materiálem pracovat a také náměty pro jeho rozšířené využití.

Materiály nejsou šiřitelné zcela volně. Pro přístup je třeba heslo, které získáte na níže uvedeném kontaktu.

Upozorňujeme, že všechny materiály jsou autorským dílem a jako takové podléhají autorskému zákonu. Bez souhlasu správce autorských práv je zakázáno materiály jakkoli šířit či upravovat. Je také zakázáno jakékoliv sdílení hesla pro přístup k materiálům.

 

V současné době jsou k dispozici následující materiály:

 

MATERIÁLY PRO DĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL
DELFÍN SKÁKAVÝ

AUTOR: Kateřina Novotná
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: mateřská škola

CO SE SKRÝVÁ V PLODECH?

AUTOR: Bc. Helena Vaculíková
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: mateřská škola

PROČ NA POTRAVINÁCH VZNIKAJÍ PLÍSNĚ?

AUTOR: Bc. Anita Machová
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: děti ve věku 5 – 6 let

CO POTŘEBUJE ROSTLINA KE SVÉMU RŮSTU?

AUTOR: Bc. Nikola Křivánková
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: děti ve věku 5 – 6 let

ŽÍŽALA OBECNÁ

AUTOR: Bc. Alžběta Kopačíková
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: děti ve věku 5 – 6 let

 

MATERIÁLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Stáhnout (PPTX)
PROČ VZNIKAJÍ VYNÁLEZY?

AUTOR: Karolína Šípková
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: 1. stupeň ZŠ

PROČ VZNIKAJÍ VYNÁLEZY? – 2

AUTOR: Veronika Barcuchová
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: 4. – 6. ročník ZŠ

 
PROČ (NE)SPORTOVAT?

AUTOR: Nikola Krůželová
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: 1. – 3. střída ZŠ

SLABIKA MĚ

AUTOR: Jana Černocká
GARANT: PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.
URČENÍ: 1. stupeň ZŠ

PSANÍ SLABIKY MĚ

AUTOR: Jana Černocká
GARANT: PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.
URČENÍ: 1. stupeň ZŠ

PROČ EXISTUJÍ ZVUKY?

AUTOR: Veronika Kaláčová
GARANT:
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: 3. třída základní školy

PROČ JE DŮLEŽITÉ KAMARÁDSTVÍ?

AUTOR: Anita Valchářová
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: 4. – 5. třída ZŠ

PROČ JSME KAŽDÝ JINÝ?

AUTOR: Lucie Hapalová
GARANT: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
URČENÍ: 4. – 5. třída ZŠ

 

 

Kontakt pro získání přístupu k materiálům:

Mgr. Andrea Surá

asistentka TEL:+420 576 032 026 E-mail: sura@utb.cz

 

Připomínky a náměty k webové stránce:

Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

odborný aistent TEL:+420 576 037 420 E-mail: pacholik@utb.cz Kancelář:U18/434

 


OP VVV
Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923

Fakulty a součásti

Zavřít