UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Bakalářské studium

Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

V současné době je stále více kladen důraz na vzdělávání dospělých a jejich profesní a osobnostní rozvoj. Věnovali byste se rádi oblastem řízení, výchovy a vzdělávání dospělých v neziskovém sektoru? V tom případě vám nabízíme obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, který je v České republice ojedinělý. Studium se zaměřuje na získání znalostí z andragogiky, pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie či antropologie. V manažerské části studia si osvojíte znalosti z oblasti ekonomie, managementu, práva a uvedeme vás do problematiky veřejné správy, neziskových organizací či fundraisingu.

Díky studiu tohoto oboru tak budete vybaveni teoretickými znalostmi v oblastech andragogického myšlení, sociální psychologie a managementu v neziskové sféře.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Andragogická praxe
 • Androdidaktika
 • Vývoj andragogického myšlení
 • Personální management
 • Psychologie osobnosti
 • Neziskové organizace
 • Sociální psychologie
 • Občanský sektor
 • Biodromální psychologie
 • Teorie celoživotního vzdělávání
 • Tvorba vzdělávacího programu
 • Fundraisingové techniky a postupy
 • Lektorské dovednosti
 • Manažerské techniky ve vzdělávání
 • Evaluační techniky
 • Veřejná správa

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Státní i nestátní organizace
 • Instituce pro vzdělávání a rozvoj osobnosti dospělých
 • Personální útvary institucí
 • Pedagogická centra
 • Nadace

Forma studia: kombinovaná

Zavřít

Fakulty a součásti