Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Náhradní termíny zápisů do 1. ročníku pro omluvené uchazeče

 • úterý 11. 8. 2020 10 hodin posluchárna č. 108
  • bakalářské studijní programy Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi, Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství
 • čtvrtek 13. 8. 2020 13 hodin posluchárna č. 108
  • magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • bakalářské studijní programy Sociální pedagogika a Učitelství pro MŠ
 • úterý 18. 8. 2020 13 hodin posluchárna č. 108
  • navazující magisterské studijní programy Sociální pedagogika a Předškolní pedagogika

Uchazeči si s sebou přinesou vše uvedené v pozvánce na původní termín zápisu.

Zájemci o  průkaz ISIC (jen z prezenční formy studia) dodají vyplněnou žádost včetně dokladu o platbě na studijní oddělení nejpozději do 17. 8. 2020.

Fakulty a součásti

Zavřít