Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Deadline 25. 2. 2021

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ a Freemover 2021/2022

Děkan Fakulty humanitních studií vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ a Freemover na akademický rok 2021/2022.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti FHS na výjezd v zimním nebo letním semestru příštího akademického roku, takže se mohou hlásit už letošní prváci. Výběrové řízení je určeno pro studenty FHS bakalářského studia, dále magisterských a doktorských studijních programů a oborů realizovaných na FHS v prezenční a v kombinované formě.

Podmínky a kritéria pro přihlášení do výběrového řízení jsou odlišné u každého ústavu a najdete je níže.

  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu pedagogických věd naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu školní pedagogiky naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu zdravotnických věd naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro studenty Ústavu moderních jazyků a literatur naleznete zde.
  • Kritéria výběrového řízení pro doktorandy jsou zde.

Máte dotaz? Nevíš si s něčím rady?

Spoj se s námi přes MS Teams, rádi ti poradíme!

Těšíme se ve středu 10. 2. 2021 od 15 do 17 hodin.

Odkaz zde:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f2a5b758d764c52a88249c8da1bd881%40thread.tacv2/conversations?groupId=042f1f8f-dce5-4441-bb2e-1499a72fe3a9&tenantId=03e3d621-f48e-467f-8a5a-6b74a23db6c7

Přihláška
Informace
Seznam partnerských škol FHS v programu Erasmus+
Seznam partnerských škol UTB v programu Freemover
Inspirace od studentů – Jak se žije Erasmákům!
Důležité dokumenty, formuláře a užitečné odkazy

Deadline pro podání přihlášek je 25. 2. 2021.

Fakulty a součásti

Zavřít