UTB

Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.
Assistant professor

Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.

Department of Modern Languages and Literatures
E-mail: bacuvcikova@utb.cz TEL: +420 576 032 482 Office:
U18/415

Petra Bačuvčíková teaches at the TBU in Zlin in the study program German for Business Administration linguistic and translatology courses, such as Introduction to Language, Phonetics , Text Analysis and Introduction to Interpreting.

Monographs:

 • Bačuvčík, ; Bačuvčíková, P. 2015. Smích v televizní reklamě. 1. vyd. Zlín : VeRBuM. 138 s. ISBN 978-80-87500-72-9

Papers in Proceedings: 

 • Bačuvčíková, Private Seller’s product descriptions in Czech and German online auction houses. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2018, Albena 2018: Conference Proceedings. Book 1, vol. III. Albena, 2018, s .487-495. ISBN 978-619-7408-58-4  ISSN 2367-5659, DOI: xxxx
 • Bačuvčíková, P. Irregular sentences in written texts of czech students. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, Vienna Hofburg 2017: Conference Proceedings. Book 3, vol. I. Vídeň, 2017, s. 95-102. ISBN xx978-619-7105-95-7 ISSN 2367-5659, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB31/S10.013
 • Bačuvčíková, P. Functional Aspects of a Communicative Practice in Seminatural Discourses. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts SGEM 2016: Conference Proceedings. Book 1, vol. III. Albena, 2016, s. 347–354. ISBN 978-619-7105-72-8. ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B13/S03.046
 • Bačuvčíková, K možnostem transkripce mluvených textů. In Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference mladých lingvistů. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 7-13.
 • Bačuvčíková, Der Sprecherwechsel als Zeichen von Kompetitivität und Kooperativität. In Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. (Olmützer Schriften zur deutschen Sprach- und Literaturgeschichte, Bd. 3). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2008, s. 39-50.
 • Bačuvčíková, P. – Křížková, Z. – Rinas, K. Über einige Verben mit ‘variabel betonbaren’ Präfixen. Eine korpuslinguistische Untersuchung. In Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. (Olmützer Schriften zur deutschen Sprach- und Literaturgeschichte, Bd. 3). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 13-38.
 • Bačuvčíková, K prozodii v částečně připravených projevech. In Na kus reči. RARA AVIS. Zborník zo IV. Medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava: FF UCM, 2007, 43-49.
 • Bačuvčíková, Gesprächsanalytische Transkription am Beispiel der Talkshow Britt. In Der Moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomouc 25. 4. 2007. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 239-243.
 • Najmanová, Vstupní úroveň češtiny jakožto cizího jazyka. In Funkce – Funkčnost – Funkcionalismus. Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference mladých lingvistů. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, 185-189.
 • Bačuvčíková, (2006): Možnosti překladu současného španělského literárního textu. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2006, s. 67-72.

 

Papers in Journals:

 • MASÁR MACHOVÁ, D., P. CHARVÁTOVÁ, P. BAČUVČÍKOVÁ. Synthetic and Analytic Present and Past Verb Forms in English, German and Czech. Colloquium: New Philologies. Nikola Dobrić (ed.) Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2017, Volume 2, Issue 2. S. 1-14, ISSN 2520-3355 doi:10.23963/cnp.2017.2.2.1
 • Bačuvčíková, P. Tempus- und Modusformen in Gerichtsentscheidungen. Sprachen und Kulturen im Kontakt Studia Translatorica. Wroclav – Dresden : Neisse Verlag. 2016, s. 87-94, ISSN 2084-3321
 • Bačuvčík, R.; Bačuvčíková, P.. Wenn die Bonbons lachen. Eine Fallanalyse der lachenden Produkte in der Fernsehwerbung. Studii de Stiinta si Cultura. 2016, 12/4 , s. 73-78. ISSN 2067-5135
 • Bačuvčíková, P. Eine reguläre Dosis von Prominenten. Ein Einblick in die Einstellug der Öffentlichkeit zu den Talkshows der tschechischen Fernsehsender. Colocviul internaţional EUROPA: CENTRU ŞI MARGINE Cooperare culturală transfrontalieră. Arad 2016, s. 151-164. ISSN 2067-5135
 • Bačuvčíková, P. Abdel-Hafiez Massud (Vyd.) 2016. Interkulturelle Argumentation im Kontext. [Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 22], Landau Verlag empirische Pädagogik. In. Lech Kolago. Studien zur Deutschkunde. Warszawa 2016, s. 639-642, ISSN 028-4597 (recenze)

 

Study texts:

 • Bačuvčíková, Allgemeine Sprachwissenschaft. Studijní texty pro distanční studium. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2005.

 

Conferences:

 • Konference Slovakedu. Vídeň září 2018: Lists in German Advertisment Slogans.
 • Colocviul internaţional EUROPA: CENTRU ŞI MARGINE Cooperare culturală transfrontalieră. Arad, Rumunsko, říjen 2016: Eine reguläre Dosis von Prominenten. Ein Einblick in die Einstellug der Öffentlichkeit zu den Talkshows der tschechischen Fernsehsender.
 • Konference GeSuS. Brno, červen 2016: Kommunikation in der Wirtschaft und im Marketing: Listen in den Werbeslogans.
 • Tage der Angewandten Linguistik – Wroclaw, Polsko, duben 2016: Verbale Interaktion: Gesprochene Sprache und Analyse von Gesprächen im Rahmen der Konversationsanalyse erweitert um linguistische Kategorien
 • Mezinárodní Setkání mladých lingvistů Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci/ konvergenci jazyků, FFUP Olomouc, květen 2013: Funkční aspekty opakování v interakci v polopřipravených dialogických textech.
 • OLINCO, FFUP Olomouc, červen 2013: Listen: Funktionale Aspekte einer kommunikativen Praktik in seminatürlichen Texten.
 • mezinárodní Setkání mladých lingvistů Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“., Olomouc, květen 2007: K možnostem transkripce mluvených textů.
 • Medzinárodná konferencia študentov a doktorandov Na kus reči, FF UCM Tranva, Slovensko, 2007: K prozodii v částečně připravených projevech.
 • Mezinárodní vědecká konference Der Moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache, PdFUP Olomouc, 2007: Gesprächsanalytische Transkription am Beispiel der Talkshow Britt.

 

 


Teaching

Consulting hours

Thursday 10am-12am

Curriculum vitae

Education

Ph.D.: Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, German Language, 2012

Mgr.: Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, German Philology - Czech Philology,  2002

Bc.: Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Spanish Philology, 2005

Process of employment

since 2018: Faculty of Humanities, TBU in Zlin, Assistant Professor

since 2017:  Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Assistant Professor

2014 – 2017: Faculty of Humanities, TBU in Zlin, Assistant Professor

2006 – 2015: Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Assistant Professor

since 2008: Court Interpreter for German and Czech language

Close

Faculties and departments