Tomas Bata University in Zlín

Ph.D. Studies

Subjects

Mandatory subjects:

 • Disertační práce
 • Vystoupení na konferenci I.
 • Vystoupení na konferenci II.
 • Vystoupení na konferenci III.
 • Vystoupení na konferenci IV.
 • Oponování bakalářských prací
 • Oponování bakalářských prací
 • Oponování bakalářských prací
 • Studie v recenzovaném časopise II.
 • Doktorský seminář I.
 • Doktorský seminář II.
 • Doktorský seminář III.
 • Doktorský seminář IV.
 • Státní doktorská zkouška
 • Vedení bakalářských prací
 • Výuka předmětu

Mandatory language subjects:

 • Odborná komunikace v angličtině

Mandatory theoretical subjects:

 • Pedagogika jako věda o edukační realitě

Required optional subjects:

 • Metodologie kvalitativního výzkumu
 • Metodologie kvantitativního výzkumu
 • Věda a vědecké poznávání
 • Antropologické aspekty výchovy
 • Filozofické aspekty výchovy
 • Pedeutologie
 • Pedagogické poradenství
 • Pedagogika primárního a sekundárního vzdělávání
 • Současné směry v multikulturní výchově
 • Učení a autoregulace učení
 • Současné směry v sociální pedagogice
 • Nové trendy ve školní pedagogice

Faculties and departments

Close