Tomas Bata University in Zlín

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
professor

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Department of School Education
E-mail: hlukasova@utb.cz TEL: +420 576 037 422 Office:
U18/432

Teaching

Consulting hours

Tuesday 14pm-16pm

Curriculum vitae

Education

 • 1975: The Faculty of Education in Ostrava, Study field: Teaching Chemistry and Science for the 2nd grade of primary schools
 • 1977-1978: Pedagogical Faculty of Charles University in Prague, postgraduate study: Pedagogy for Elementary schools
 • 1980: PhDr. Pedagogical Faculty of Charles University in Prague, Rigorous study: Pedagogy
 • 1980-1982:Philosophical Faculty of Palacky University in Olomouc, postgraduate course for academic teachers
 • 1988: CSc. (Ph.D.) Philosophical Faculty of Palacky University in Olomouc, Study field: Pedagogy
 • 1989 – 1990: Philosophical Faculty of Palacky University in Olomouc, Seminar of pedagogical-psychological methodology in teacher training
 • 1993: doc. (Assoc. Prof.) Pedagogical Faculty OU in Ostrava, habilitation in Pedagogy
 • 2006: prof. Palacky University in Olomouc, professor in Pedagogy

Internships and study stays

Guest lectures

 • 1991 Finland, „Univerzita v Turku“, conference EARLI,
 • KANTORKOVÁ, H. - MAREŠ, J. Subjective Teacher's Responsibility. Mezinárodní konference EARLI - European Association  for Research on Learning and Instruction. Finsko, Univerzita v Turku  24.-28.8.1991.
 • 2000 Greece, „Univerzita v Athénách a Patras“, Children´s Identity and Citizenschip in Europe- Dětská identita a občanství v Evropě. Conference
 • 2001 Poland, „Univerzita v Lodži“, conference
 • 2002 Slovakia, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
 • 2002 Poland, „Slezská univerzita“
 • 2003 Malta, „Univerzita Malta“,  ATTE,  RDC (Association for Teacher Education in Europe).
 • 2004  Italy, „Univerzita v Agrigento“,  RDC ATEE (Association for Teacher Education in Europe).
 • 2004 Slovakia,“ Univerzita Mateja Bela“ v Banské Bystrici
 • 2004 Austria, „Univerzita ve Vídni“,  seminar RDC 19 ATEE,
 • 2005 Poland , „Univerzita ve Varšavě“,  RDC 19 ATEE,
 • 2006 Poland,  „Slezská  univerzita v Polském Těšíně“.
 • 2007 Poland,  „Slezská  univerzita v Polském Těšíně“
 • 2007 Endland, „Univerzita ve  Wolverhamptonu“, RDC 19 ATEE  (Association for Teacher Education in Europe).
 • 2009 Slovakia, „Univerzita Komenského v Bratislavě“
 • 2010 Slovakia, „Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici“,  Erasmus,
 • 2011 Poland, „Univerzita v Krakově“
 • 2012 Slovakia,  „Univerzita v Prešově“, Erasmus.

Study stays

 • 1992 Germany, „Univerzita v Göttingenu, Univerzita v Bilefeldu, Labor schule“
 • 1993 Hollandia,  „Univerzita v Deventru“
 • 1994 Switzerland, „Rudolf Steiner – Lehrerseminar – Dornach“
 • 1999 Belgium, „Univerzita v Torhout“  Children´s Identity and Citizenschip in Europe
 • 1999 England, „Univerzita v Severním Londýně“, Children´s Identity and Citizenschip in Europe
 • 2008 Sveden, „Univerzita v Upsale“, Dialogue about criteria of teacher quality

Process of employment

1971-1974: research assistant at Faculty of Education in Ostrava, Department of Education and Psychology

1975-1978: assistant at Faculty of Education in Ostrava, Department of Education and Psychology; Teaching for primary schools

1978-1993: assistant at Pedagogical Faculty in Ostrava

1993 – 1998: assistant professor, Institute for alternative education, Faculty of Education University in Ostrava, Teaching for primary schools

1998 – 2006: assistant professor, head of Pedagogy of Primary and Alternative Education Department , Faculty of Education University in Ostrava, Teaching for primary schools

2006-2013: professor, head of Pedagogy of Primary and Alternative Education Department , Faculty of Education University in Ostrava, Teaching for  primary schools

2014: professor, Department of School Education , Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín

Membership of expert organizations

 • 1990-1995 member of WAER- World Association for Education Research
 • 1992-1998 member of EARLI- European Association for Research on Learning and Instruction
 • Since 1997 member of ATEE – Association for Teacher Education in Europe
 • Since 1992 member of ČAPV – České asociace pedagogického výzkumu
 • Since 1990 member of ČPdS – České pedagogické společnosti
 • 1992 – 2002 member of NEMES – Nezávislá mezioborová skupina
 • 1994 – 2002 member of PAU  - Přátelé angažovaného učení
 • 1996-2002 member of commission  GAČR : Grantová agentura České republiky
 • Since 1999 member of „Vědecká rada Pedagogické fakulty OU“
 • 1999 – 2007 member of „Vědecká rada Ostravské univerzity“
 • Since 2003 member of „Vědecká rada PdF Univerzity Palackého v Olomouci“
 • Since 2000 member of commission of  doctoral study at PdF MU Brno
 • Since 2003 member of commission of doctoral study at PdF UP Olomouc
 • 2002 - member of commission for habilitation at  PdF UK  Praha
 • 2003 - member of commission for habilitation at  PdF UP Olomouc
 • 2001 – 2007 member of „pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, Akreditační komise vlády České republiky“
 • Since 2002 member of „zkušební komise  doktorského studia a komise pro obhajobu doktorských prací PdF UP Olomouc“.
 • Since 2001 member of „rada  zkušební komise doktorského studia a komise pro obhajobu doktorských prací PdF MU Brno“.
 • 2007 – 2013 member of „rada a zkušební komise doktorského studia a komise pro obhajobu doktorských prací PdF UK v Praze“.
 • Since 2001 member of „oborová rada doktorského studia PdF MU Brno“.
 • 2005 – 2006 member of „školní rada Waldorfského lycea v Ostravě“.
 • 2007 – 2009 member of „Vědecká rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
 • Since 2013 member of new „Oborová rada a zkušební komise doktorského studia oboru Pedagogika a komise pro obhajobu doktorských prací PdF UK v Praze“.
 • 2015 – 2018 GAČR a member of an evaluating panel for Pedagogy, Psychology and Kinanthropology
 • 2015 -  doctoral study programme Pedagogy, FHS at Tomas Bata University in Zlin, vice-president of the specialist board of Pedagogy
 • 2018 VaVaI - doposud Věda a výzkum a inovace Vlády ČR - posuzovatel kvality publikací

Membership of bodies

 • 2001 - dosud member of editorial board Komenský
 • 1998 - 2002 member of editorial board  Universum Ostravské university
 • Since 2002 - member of editorial board Pedagogický dialog bez hranic
 • Since 2003 - 2015 member of the editorial board of the Czech-Polish-Slovak magazine The New Educational Review.
 • 2008 – 2010 Poland Auxilium Sociale Novum
 • 2015 a member of the editorial board of Pedagogy journal in Prague

Faculties and departments

Close