Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
profesorka

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: hlukasova@utb.cz TEL: +420 576 037 422 Kancelář:
U18/432

Absolvovala PdF UK v Praze a vykonala zde rigorózní zkoušku z oboru pedagogika (PhDr.). Studovala postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Filosofické fakultě Univerzity Palackého. Habilitační práce s názvem Příprava studentů k učitelství byla obhájena v roce 1993. Profesorské řízení v oboru pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci proběhlo v roce 2006. V letech 1975 – 2013 pracovala na Pedagogické fakultě v Ostravě. Vedoucí katedry Pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU V Ostravě byla v letech 1998 – 2013. Participovala na řadě výzkumů k inovacím v přípravě učitelů pro primární vzdělávání v českých i mezinárodních projektech. Je autorkou šesti monografií a spoluautorkou desítek kolektivních monografických prací. U řady z nich je editorkou. Ve Zlíně na Ústavu školní pedagogiky působí od ledna 2014. Ve výuce se věnuje obecné didaktice, psychodidaktice, vysokoškolské pedagogice a alternativní pedagogice. Je zakládající členkou ČAPV- České asociace pedagogického výzkumu, od které obdržela Čestné uznání v roce 2012. Pracuje v redakčních radách pedagogických časopisů. Je členkou oborových rad pro doktorské studium a členkou komisí pro habilitační a profesorská řízení v oboru pedagogika. V letech 2015 – 2018 působila v hodnotícím panelu GAČR pro obory pedagogika, psychologie a kinantropologie. Od září 2015 je členkou Oborové rady pro doktorské studium pedagogiky na FHS UTB ve Zlíně. Odborně garantuje studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy a kurz vysokoškolské pedagogiky.  Od roku 2016 je členkou Vědecké rady edice oboru Pedagogika na FHS UTB a vědeckým redaktorem nových publikací.


Výuka

Konzultační hodiny

úterý 14.00-16.00

Životopis

Vzdělání

 • 1971 – 1975: Pedagogická fakulta v  Ostravě obor učitelství chemie-přírodopis pro 2. stupeň základní školy
 • 1977 – 1978: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze postgraduální studium oboru Pedagogika základní školy
 • 1980    PhDr.: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze rigorózní řízení v oboru Pedagogika
 • 1980 – 1982: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
 • 1983 – 1988:  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obor Pedagogika, CSc.
 • 1989 – 1990: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Seminář pedagogicko-psychologické metodologie v přípravě učitelů vysokých škol
 • 1993:    PdF OU v Ostravě habilitace v oboru Pedagogika,  Doc.
 • 2006:    Univerzita Palackého v Olomouci, inaugurační profesorské řízení v oboru Pedagogika,  Prof.

Stáže a studijní pobyty

Přednáškové pobyty

 • 1991 Finsko, Univerzita v Turku, konference EARLI, 5 dní
  KANTORKOVÁ, H. - MAREŠ, J. Subjective Teacher's Responsibility. Mezinárodní konference EARLI - European Association  for Research on Learning and Instruction. Finsko, Univerzita v Turku  24.-28.8.1991.
 • 2000 Řecko, Univerzita v Athénách a Patras, Children´s Identity and Citizenschip in Europe- Dětská identita a občanství v Evropě. Konference k řešení úkolu TNP Evropské komise.
 • 2001 Polsko, Univerzita v Lodži, mezinárodní konference k alternativnímu vzdělávání
 • 2002 Slovensko, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
 • 2002 Polsko, Slezská univerzita v  polském Těšíně, pobočka Slezské univerzity                    v Katovicích,
 • 2003 Malta, Univerzita Malta,  ATTE,  RDC (Association for Teacher Education in Europe).
 • 2004  Itálie - Sicilie Univerzita v Agrigento,  RDC ATEE (Association for Teacher Education in Europe).
 • 2004 Slovensko, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
 • 2004 Rakousko, Univerzita ve Vídni,  seminář RDC 19 ATEE,
 • 2005 Polsko , Univerzita ve Varšavě,  RDC 19 ATEE,
 • 2006 Polsko,  Slezská  univerzita v Polském Těšíně.
 • 2007 Polsko,  Slezská  univerzita v Polském Těšíně
 • 2007 Angli,eUniverzita ve  Wolverhamptonu, RDC 19 ATEE  (Association for Teacher Education in Europe).
 • 2009 Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislavě
 • 2010 Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici pobyt Erasnus, 1 týden květen 2010
 • 2011 Polsko, Univerzita v Krakově
 • 2012 Slovensko,  Pedagogická fakulta, Univerzita v Prešově, pobyt Erasmus.

Studijní pobyty

 • Rok 1992 Německo, Univerzita v Göttingenu, Univerzita v Bilefeldu, Labor schule, 10denní stáž,
 • Rok 1993 Holandsko,  Univerzita v Deventru, Waldorfská škola v Deventru a Möpplu,
 • Rok 1994 Švýcarsko, Odborná stáž k waldorfské pedagogice. Rudolf Steiner – Lehrerseminar – Dornach, Švýcarsko,
 • 1999 Belgie, Univerzita v Torhout. Zasedání koordinační věkové skupiny výzkumného úkolu SOKRATES s názvem: CICE: Children's Identity and Citizenschip in Europe - Dětská identita a občanství v Evropě.
 • 1999 Anglie, Univerzita v Severním Londýně. Zasedání koordinační věkové skupiny výzkumného úkolu SOKRATES s názvem: CICE: Children's Identity and Citizenschip in Europe - Dětská identita a občanství v Evropě.
 • 2008 Švédsko – Univerzita v Upsale, Dialog about criteria of teacher quality
  (Konzultace výzkumě rozvojevého programu Comenius s názvem Identifikace kvality učitele: 128960-CP-1-2006-1-NL-Comenius-C21; Windesheim University of Professional Education;PO Box 10090;8000 GB Zwolle,the Netherlands, represented by Mr. Lex Stomp) 

Průběh zaměstnání

 • 1971 – 1974: pomocná vědecká síla Pedagogická fakulta v Ostravě katedry pedagogiky a psychologie
 • 1975 – 1978: asistentka Pedagogická fakulta v Ostravě PdF Ostrava, katedra pedagogiky a psychologie; Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů; Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • 1978 – 1992: odborná asistentka Pedagogická fakulta v Ostravě,  PdF Ostrava
 • 1992 – 1993: odborná asistentka Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
 • 1993 – 1998: docentka pedagogiky, Ústav pro svobodné alternativní školství, Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • 1998 – 2006: docent oboru pedagogika, vedoucí katedry Pedagogika primárního a alternativního vzdělávání,  Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • 2006 – 2013: profesor oboru pedagogika, vedoucí katedry Pedagogika primárního a alternativního vzdělávání,  Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • 2014 – dosud:  profesor oboru pedagogika, Ústav školní pedagogiky, Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati ve Zlíně, Učitelství pro 1. stupeň základní školy (garant od roku 2015 – schválená akreditace)

Členství v organizacích

 • 1990-1995 členka WAER- World Association for Education Research
 • 1992-1998 členka EARLI- European Association for Research on Learning and Instruction
 • 1997 - dosud členka ATEE – Association for Teacher Education in Europe
 • 1992 - dosud členka ČAPV – České asociace pedagogického výzkumu
 • 1990 - dosud členka ČPdS – České pedagogické společnosti
 • 1992 – 2002 členka NEMES – Nezávislá mezioborová skupina
 • 1994 – 2002 členka PAU - Přátelé angažovaného učení
 • 1996-2002 členka komise GAČR : Grantová agentura České republiky - obor
 • 406 pedagogika – psychologie
 • 1999 - dosud členka Vědecké rady Pedagogické fakulty  OU
 • 1999 – 2007 členka Vědecké rady Ostravské univerzity
 • 2003 -  dosud  členka Vědecké rady PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2000 - dosud členka oborové komise doktorského studia PdF MU Brno
 • 2001 - doposud členka zkušební komise pro obhajobu doktorských prací PdF UK Praha
 • 2003 - dosud členka oborové komise doktorského studia PdF UP Olomouc
 • 2002 - členka komise pro habilitační řízení PdF UK v Praze
 • 2003 - členka komise pro habilitační řízení PdF UP v Olomouci
 • 2001 – 2007 dosud členka pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii Akreditační komise vlády České republiky
 • 2002 - dosud členka zkušební komise doktorského studia a komise pro obhajobu doktorských prací PdF UP Olomouc.
 • 2001 - dosud členka rady a zkušební komise doktorského studia a komise pro obhajobu doktorských prací PdF MU Brno.
 • 2007 – 2013 dosud členka rady a zkušební komise doktorského studia a komise pro obhajobu doktorských prací PdF UK v Praze.
 • 2001 – dosud členka oborové rady doktorského studia PdF MU Brno.
 • 2005 – 2006 členka školní rady Waldorfského lycea v Ostravě
 • 2007 – 2009 členka Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • 2013 - dosud  členka nové oborové rady a zkušební komise doktorského studia oboru Pedagogika a Paedagogy a komise pro obhajobu doktorských prací PdF UK v Praze.
 • 2015 – GAČR členka hodnotícího panelu pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.
 • 2015 – Doktorský program Pedagogika FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, místopředsedkyně oborové rady oboru Pedagogika

Členství v orgánech

 • 2001 - 2019 členka redakční rady časopisu Komenský
 • 1998 - 2002 členka ediční rady edice Universum Ostravské univerzity
 • 2002 - dosud členka redakce edice periodika Pedagogický dialog bez hranic se Slezskou univerzitou, s pobočkou  v polském Těšíně.
 • 2003 - 2015 členka redakční rady česko-polsko-slovenského časopisu The New Educational Review.
 • 2008 – 2010 Polsko Auxilium Sociale Novum
 • 2015 členka redakční rady časopisu Pedagogika.

Fakulty a součásti

Zavřít