Tomas Bata University in Zlín

Contacts

Contacts

Head of Department

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

Associate Professor, Head of the Department of School Education TEL:+420 576 037 430 Mobile:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Office:U18/429

Deputy Head of Department

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

Associate Professor TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Office:U18/431

Secretary of the Department

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

Assistant professor TEL:+420 576 037 420 E-mail: petru_puhrova@utb.cz Office:U18/434

Assistant to the Department Head

Assistant to the Department Head

TEL:+420 576 037 432 E-mail: e1kolarova@utb.cz Office:U18/428B

Academic staff – Professors

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

professor TEL:+420 576 037 337 E-mail: gavora@utb.cz Office:U18/427

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 032 053 E-mail: jirasek@utb.cz

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

professor TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Office:U18/432

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Professor TEL:+420 576 037 450 E-mail: luksik@utb.cz

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 037 494 E-mail: pokrivcakova@utb.cz Office:U18/431

Academic staff – Associate Professors

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

Associate Professor, Head of the Department of School Education TEL:+420 576 037 430 Mobile:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Office:U18/429

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

Associate Professor TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Office:U18/431

doc. PhDr. Zuzana Petrová, Ph.D.

Associate Professor TEL:+420 576 037 462 E-mail: zpetrova@utb.cz

Academic staff – Assistant Professors

PhDr. Roman Božik, Ph.D.

Assistant Professor TEL:+420 576 037 404 E-mail: bozik@utb.cz Office:U18/433

PaedDr. Kristína Ovary Bulková, PhD.

assistant professor TEL:+420577450 E-mail: bulkova@utb.cz Office:U18/436B

Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.

Assistant Professor TEL:+420 576 037 404 E-mail: jelenkova@utb.cz Office:U18/433

Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Assistant Professor E-mail: klapko@utb.cz

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Assistant professor TEL:+420 576 032 338 Mobile:+420 603 280 350 E-mail: hnavratilova@utb.cz Office:U18/613, U18/426 - tel: +420 576 037 408

Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Assistant Professor TEL:+420 576 037 420 E-mail: pacholik@utb.cz Office:U18/434

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

Assistant professor TEL:+420 576 037 420 E-mail: petru_puhrova@utb.cz Office:U18/434

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Assistant Professor E-mail: sojak@utb.cz

Mgr. Barbora Tallová, Ph.D.

Assistant professor E-mail: tallova@utb.cz

Academic staff – Lecturers

Mgr. Andrea Surá

assistant E-mail: sura@utb.cz


Mgr. Marie Pavelková

Assistant TEL:+420 576 032 053 E-mail: mpavelkova@utb.cz Office:U18/435

PhDr. Petra Trávníčková

assistent TEL:+420 576 037 408 E-mail: ptravnickova@utb.cz Office:U18/426

Academic staff – Postgraduate Students

Mgr. Beáta Deutscherová, MBA

E-mail: b_deutscherova@utb.cz

Mgr. Beata Horníčková

TEL:+420 576 032 063 E-mail: b_hornickova@utb.cz Office:U18/430B

Mgr. Anna Koflerová


Mgr. Marta Koutníková

E-mail: m1_koutnikova@utb.cz Office:U18/430B

Mgr. Michal Málek

TEL:+420 576 032 063 E-mail: m_malek@utb.cz Office:U18/430B

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

TEL:+420 576 037 404 E-mail: pavlicj@seznam.cz

Mgr. Nikola Šmatelková

E-mail: smatelkova@utb.cz

Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková

TEL:+420 576 032 262 Mobile:+420 730 553 347 E-mail: vojteskova@utb.cz Office:U13/157

Practical training officer

Bc. Anita Machová

E-mail: a1_machova@utb.cz

Academic staff – External

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

E-mail: tjanik@ped.muni.cz

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

E-mail: pol@phil.muni.cz

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

E-mail: cech@mail.muni.cz

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

E-mail: kratochvilova@ped.muni.cz

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

E-mail: lazarova@phil.muni.cz


PaedDr. Lucia Ficová, PhD.

E-mail: luciaficova@hotmail.sk


Mgr. Marcela Křenovská, Ph.D.

Professional assistants TEL:+420 576 038 166 E-mail: krenovska@utb.cz Office:U18/628

Ing. Šárka Vránová, Ph.D.

E-mail: s.vranova@oazlin.czColleagues from other TBU faculties

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

E-mail: melicharek@utb.cz

Mgr. Monika Ondrášová, Ph.D.

E-mail: ondrasova@utb.cz

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

E-mail: lsedlacek@utb.cz

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

E-mail: pata@utb.cz

Faculties and departments

Faculty of Technology

Faculty of Management and Economics

Faculty of Multimedia Communications

Faculty of Applied Informatics

Faculty of Humanities

Faculty of Logistics and Crisis Management

Součásti

University Institute

Library

Halls of Residence and Refectory

Close
Tomas Bata University in Zlín