Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitelka ústavu

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

profesorka; ředitelka ÚŠP TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429

Zástupkyně ředitelky ústavu

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Kancelář:U18/431

Tajemnice ústavu

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 420 E-mail: petru_puhrova@utb.cz Kancelář:U18/434

Asistentka ředitelky ústavu

Asistentka ředitelky UŠP

TEL:+420 576 037 432 E-mail: usp@fhs.utb.cz Kancelář:U18/428B

Pedagogičtí pracovníci – profesoři

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

profesor TEL:+420 576 037 337 E-mail: gavora@utb.cz Kancelář:U18/427

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 032 053 E-mail: jirasek@utb.cz

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Kancelář:U18/432

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

profesor TEL:+420 576 037 450 E-mail: luksik@utb.cz

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 037 494 E-mail: pokrivcakova@utb.cz Kancelář:U18/431

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 404 E-mail: tirpakova@utb.cz

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

profesorka; ředitelka ÚŠP TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429

Pedagogičtí pracovníci – docenti

doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 037 450 E-mail: klapko@utb.cz

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Kancelář:U18/431

doc. PhDr. Zuzana Petrová, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 462 E-mail: zpetrova@utb.cz

doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 462 E-mail: stadlerova@utb.cz

Pedagogičtí pracovníci – odborní asistenti

PhDr. Roman Božik, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 037 404 E-mail: bozik@utb.cz Kancelář:U18/541

PaedDr. Kristína Ovary Bulková, PhD.

Odborný asistent TEL:+420577450 E-mail: bulkova@utb.cz Kancelář:U18/436B

Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 404 E-mail: jelenkova@utb.cz Kancelář:U18/433

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 032 338 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: hnavratilova@utb.cz Kancelář:U18/613, U18/426 - tel: +420 576 037 408

Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

odborný aistent TEL:+420 576 037 420 E-mail: pacholik@utb.cz Kancelář:U18/434

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 420 E-mail: petru_puhrova@utb.cz Kancelář:U18/434

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 053 E-mail: sojak@utb.cz

Mgr. Barbora Tallová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 404 E-mail: tallova@utb.cz

Pedagogičtí pracovníci – asistenti

Mgr. Andrea Surá

asistentka TEL:+420 576 032 026 E-mail: sura@utb.cz

Mgr. lic. Renáta Matušů

asistent TEL:+420 576 032 063 E-mail: r_matusu@utb.cz

Mgr. Marie Pavelková

asistentka TEL:+420 576 032 053 E-mail: mpavelkova@utb.cz Kancelář:U18/435

PhDr. Petra Trávníčková

asistentka TEL:+420 576 037 408 E-mail: ptravnickova@utb.cz Kancelář:U18/426

Pedagogičtí pracovníci – doktorandi

Mgr. Beáta Deutscherová, MBA

Studentka doktorského studijního programu TEL:+420 576 032 063 E-mail: b_deutscherova@utb.cz Kancelář:18/430B

Mgr. Beata Horníčková

Studentka doktorského studijního programu TEL:+420 576 032 063 E-mail: b_hornickova@utb.cz Kancelář:U18/430B

Mgr. Anna Koflerová

Studentka doktorského studijního programu TEL:+420 576 032 063 E-mail: a_koflerova@utb.cz Kancelář:U18/430B

Mgr. Marta Koutníková

Studentka doktorského studijního programu TEL:+420 576 032 063 E-mail: m1_koutnikova@utb.cz Kancelář:U18/430B

Mgr. Michal Málek

TEL:+420 576 032 063 E-mail: m_malek@utb.cz Kancelář:U18/430B

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

TEL:+420 576 037 404 E-mail: pavlicj@seznam.cz

Mgr. Nikola Šmatelková

E-mail: smatelkova@utb.cz

Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková

TEL:+420 576 032 262 Mobil:+420 730 553 347 E-mail: vojteskova@utb.cz Kancelář:U13/157

Referent praxí

Bc. Anita Machová

Studentka magisterského studijního programu; Referent praxí TEL:+420 576 032 063 E-mail: a1_machova@utb.cz

Externí pracovníci

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

E-mail: tjanik@ped.muni.cz

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

E-mail: pol@phil.muni.cz

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

E-mail: cech@mail.muni.cz

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

E-mail: kratochvilova@ped.muni.cz

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

E-mail: lazarova@phil.muni.cz


PaedDr. Lucia Ficová, PhD.

E-mail: luciaficova@hotmail.sk


Mgr. Marcela Křenovská, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 038 166 E-mail: krenovska@utb.cz Kancelář:U18/628

Ing. Šárka Vránová, Ph.D.

E-mail: s.vranova@oazlin.czKolegové participující na výuce v oborech z jiných fakult UTB

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

E-mail: melicharek@utb.cz

Mgr. Monika Ondrášová, Ph.D.

E-mail: ondrasova@utb.cz

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

E-mail: lsedlacek@utb.cz

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

E-mail: pata@utb.cz

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně