Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
profesorka

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: tirpakova@utb.cz TEL: +420 576 037 404

Ukončila studium v oboru matematika – fyzika na přírodovědecké fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě. Po skončení magisterského studia dva roky působila jako středoškolský učitel matematiky na vojenském SOU v Nitře. V letech 1980-1990 působila na Archeologickém Ústavu Slovenské akademie věd jako vědecký pracovník. V roce 1980 absolvovala rigorózní zkoušku (RNDr.) na Matematicko–fyzikálni fakultě, UK v Bratislavě, kde v roce 1990 dokončila doktorandské studium (CSc.) v oboru 11-06-9 Pravděpodobnost a matematická statistika. Habilitační řízení absolvovala v roce 2002 na FPV UKF v Nitře z oboru 9.1.8 Teorie vyučovaní matematiky a v roce 2009 se inaugurovala na Mendelově univerzitě v Brně v oboru 9.1.10 Statistika. Od roku 2019 pracuje na ÚŠP na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorkou 150 příspěvků a spoluautorkou více jako 12 monografií a 14 učebnic. Její záznamy i citační záznamy je možné nalézt i v mezinárodních databázích. Je členkou komisí pro habilitační řízení v oboru aplikovaná matematika a teorie vyučovaní matematiky, také se účastní komisí pro obhajoby doktorských prací.


Výuka

Konzultační hodiny

úterý 14:00 - 16:00

Životopis

Vzdělání

 • 2009: inaugurace v oboru 9.1.10 Statistika, Mendelova Universita, Brno
 • 2002: habilitace v oboru 9.1.8 Teorie vyučovaní matematiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Fakulta přírodních věd
 • 1990: obhajoba dizertační práce v oboru 11-06-9 Pravděpodobnost a matematická statistika, Matematicko – fyzikálna fakulta, Bratislava
 • 1980: rigorózní zkouška v oboru 9.1.8 Teorie vyučovaní matematiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Fakulta přírodních věd
 • 1977: Přírodovědecká fakulta UK Bratislava učitelství: matematika-fyzika

Stáže a studijní pobyty

 • 2015: Universitet i Bergen, Matematiks Institut, Nórsko, pozvaná přednáška v rámci programu ESF
 • 2000: Universidad de  Murcia, Španielsko, pozvaná prednáška v rámci programu TEMPUS PHARE AC-JEP-13425-98
 • 1999: Universidad de  Murcia, Španielsko, pozvaná prednáška v rámci programu TEMPUS PHARE AC-JEP-13425-98
 • 1990: University of Oxford, Anglicko, pozvaná prednáška v rámci konferencie: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology
 • 1989: Agricultural University of Wageningen, Holandsko, pozvaná přednáška na tému: Fuzzy Sets and their applications

Průběh zaměstnání

 • 2019-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky
 • 1992-dosud: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Fakulta přírodních věd, Katedra matematiky
 • 2002-2008: SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažment Katedra statistiky a operačního výzkumů
 • 1980-199: Archeologický ústav Slovenské Akademie věd

Členství v organizacích

 • předseda evropský maturitní komise Evropské školy s sídlem v Bruselu v roce 2011
 • evaluátor (recenzent vědeckých projektu) pro INTAS (The International Association for the Promotion of operation with Scientists from the New Independent States (NIS) of the Former Soviet Union is an independent International Association formed by the European Community)
 • garant habilitačního a inauguračního konaní pro studijní obor 9.8 Teorie vyučovaní matematiky, UKF v Nitře
 • garant pro rigorózní konaní (RNDr.) z oboru 9.1.10 Statistika, UKF v Nitře
 • předseda komise pro habilitační řízení a řízení na jmenování profesorem ve studijním oboru 9.1.8. Teória vyučovania matematiky, UKF v Nitře
 • členka komise pro habilitační a inaugurační konaní z oboru Aplikovaná matematika, STU, Bratislava
 • členka oborový komise doktorandského studia pro studijní obor 9.8 Teorie vyučovaní matematiky, UKF v Nitře
 • členka oborový komise doktorandského studia pro studijní obor 9.8 Teorie vyučovaní matematiky, UMB v Banské Bystrici

Členství v orgánech

 • členka výboru Slovenské statistické a demografické společnosti
 • členka výboru Jednoty slovenských matematiku a fyziku
 • členka vědecké rady FPV UKF, Nitra
 • členka redakčně rady vědeckého časopisu FORUM STATISTICUM SLOVACUM
 • členka redakčně rady ACTA MATEMATCA SLOVACA
 • členka Celoškolské grantové agentury UKF v Nitre

Fakulty a součásti

Zavřít