Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Vědecká rada

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejím úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů. Sestává z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo fakultu, předsedá jí děkan fakulty. Rada zasedá pravidelně několikrát do roka, nejbližší plánovaný termín zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně je uveden zde.

Fakulty a součásti

Zavřít