UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Vědecká rada

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejím úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů. Sestává z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo fakultu, předsedá jí děkan fakulty. Rada zasedává pravidelně několikrát do roka, nejbližší plánovaný termín zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně se uskuteční 6. února 2019.

Zavřít

Fakulty a součásti