Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Naše programy

Bakalářské studium

V souvislosti s opatřeními k epidemii COVID-19 je možné účastnit se i náhradního termínu Národních srovnávacích zkoušek SCIO 13. 6. 2020 (testy OSP, Bi).

O možných termínech doručení požadovaných dokumentů – maturitní vysvědčení či lékařský posudek – budou uchazeči včas informováni na základě rozhodnutí Vlády ČR o konání maturitních zkoušek a dalších ustanoveních FHS UTB ve Zlíně.

Studijní program Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Porodní asistence (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program  Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Studijní plány

Fakulty a součásti

Zavřít