UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Naše obory

Bakalářské studium

Studijní program Filologie, studijní obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník (kombinovaná forma)
Studijní plány

Zavřít

Fakulty a součásti