Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Výjezdy pro studenty

Mimořádné výběrové řízení na studijní pobyt v letním semestru na Volda University College v Norsku (www.hivolda.no)

Výběrové řízení je určeno pro dva studenty oboru Angličtina pro manažerskou praxi, kteří mají mimořádnou příležitost studovat na norské univerzitě. Výhodou je mimořádný grant, který je studentům vyplácen. Deadline výběrového řízení je 30. 6. 2021.
Výběrová kritéria:

  • motivační dopis v anglickém jazyce
  • vážený studijní průměr (podle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek (uchazeč uvádí v přihlášce)
  • zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit – např. Akademický senát FHS UTB ve Zlíně, Buddy System, studentské organizace, účast na projektech (uchazeč uvádí v přihlášce

Přihláška do výběrového řízení zde.

Přihlášky zasílejte naskenované s podpisem na email bymova@utb.cz do 15. 10. 2021 (12.00 hodin).

Jet na Erasmus+ znamená v jazyce vysokoškoláků totéž jako jet studovat do zahraničí. Jedná se o bezesporu nejrozšířenější program pro pobyty na území Evropy. Pokud vám je ale Evropa malá, pak je nejběžnější variantou zmiňovaný Freemover, se kterým můžete odcestovat i do Asie, nebo Ameriky.

Během svého studijního pobytu můžete nejen studovat předměty, které vám pak budou do vašeho studia započteny, ale také sbírat životní zkušenosti, získávat cenné kontakty a shromažďovat podklady pro svou kvalifikační práci.
Kromě toho existuje ale daleko víc možností, jak si rozšířit obzory.
Přes léto se sice nestuduje, můžete ale využít možnosti a přihlásit se na praktickou stáž v zahraničí. Nenechte si ujít příležitost procestovat celé léto, zapojit se do praxe v oboru a získat tak zkušenosti pro vaše CV. Stejně jako u studijních pobytů  programů Erasmus+, můžete vyjet na pobyty  Freemovers takřka kamkoli na světě.

Prezentace pro studenty k studijním a praktickým stážím a administraci mobilit:

  • Informace pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt Erasmus+ a Freemover v prezentaci zde.
  • Informace pro studenty vyjíždějící na praktickou stáž Erasmus+ a Freemover v prezentaci zde.

Další informace naleznete zde.

Video ke shlédnutí zde.

Absolventská stáž

Na absolventskou stáž se mohou přihlásit studenti končících ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia.
Abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit přes konzorcium WorkSpace Europe před složením státnic a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích. Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích.
Všechny podrobné informace najdete na www.workspaceeurope.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít