UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Výjezdy pro studenty

Jet na Erasmus+ znamená v jazyce vysokoškoláků totéž jako jet studovat do zahraničí. Jedná se o bezesporu nejrozšířenější program pro pobyty na území Evropy. Pokud vám je ale Evropa malá, pak je nejběžnější variantou zmiňovaný Freemover, se kterým můžete odcestovat i do Asie, nebo Ameriky.
Kromě toho existuje ale daleko víc možností, jak si rozšířit obzory.

Přes léto se sice nestuduje, můžete ale využít možnosti a přihlásit se na pracovní stáž v zahraničí. Nenechte si ujít příležitost procestovat celé léto, zapojit se do praxe v oboru a získat tak zkušenosti pro vaše CV. Stejně jako u studijních pobytů  programů Erasmus+, můžete vyjet na pobyty  Freemovers takřka kamkoli na světě.

Prezentace pro studenty k studijním a pracovním stážím a administraci mobilit:

  • Informace pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt Erasmus+ a Freemover v prezentaci zde.
  • Informace pro studenty vyjíždějící na pracovní stáž Erasmus+ a Freemover v prezentaci zde.

Další informace naleznete zde.

Absolventská stáž

Na absolventskou stáž se mohou přihlásit studenti končících ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia.
Abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit přes konzorcium WorkSpace Europe před složením státnic a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích. Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích.
Všechny podrobné informace najdete na www.workspaceeurope.cz a v prezentaci zde.

Deadline pro přihlášky je 28. 2. 2019.

Zavřít

Fakulty a součásti