Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Výjezdy pro studenty

Co to je studijní pobyt?

Studijní pobyt přes program Erasmus je unikátní možnost, jak mohou studenti strávit jeden semestr (výjimečně i 2) na jedné z mnoha partnerských univerzit ve 32 zemích programu Erasmus a poznat tak, jaké to je být studentem v jiné zemi.

Jak vyjet na studijní pobyt v 5 krocích?

 1. Student si vybere univerzitu
 2. projde výběrovým řízením na fakultě
 3. vyřídí pár dokumentů
 4. podepíše smlouvu a dostane stipendium
 5. VYJEDE do zahraničí!

Co je to pracovní stáž pro studenty?

Pracovní stáž přes Erasmus je unikátní příležitost, jak získat cenné pracovní zkušenosti ze zahraničí, pomoci svému osobnímu a profesnímu rozvoji a zlepšit své postavení na trhu práce. Pracovní stáž může trvat od 2 do 5 měsíců.

Jak vyjet na pracovní stáž v 6 krocích?

 1. Student si najde přijímací organizaci
 2. kontaktuje Erasmus koordinátorku (Jana Býmová) a obdrží Learning Agreement for Traineeship (LAT)
 3. nechá potvrdit LAT zahraniční přijímací organizací
 4. vyřídí si individuální studijní plán
 5. podepíše smlouvu a dostane stipendium
 6. VYJEDE do zahraničí

12 měsíců finanční podpory

Každý student může získat až 12 měsíců finanční podpory na každém stupni studia (bakalářský, magisterský, doktorský). Výjezdy do zahraniční je možné kombinovat, např. vyjet na semestr na studijní pobyt a potom na pracovní stáž.

Více informací zde.

Video ke shlédnutí zde.

Absolventská stáž

Na absolventskou stáž se mohou přihlásit studenti končících ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia.
Abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit přes konzorcium WorkSpace Europe před složením státnic a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích. Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích.
Všechny podrobné informace najdete na www.workspaceeurope.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít