Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku neboli U3V je soubor zájmových kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů, které jsou pod jednotlivými fakultami UTB vypisovány pravidelně pro každý akademický rok. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidním důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let. Dalším, neméně důležitým kritériem pro zařazení do programu U3V je zájem naučit se něčemu novému.

Univerzita třetího věku:

  • představuje jednu z možností zkvalitnění života seniorů a využití volného času;
  • podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů;
  • zpřístupňuje vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou senioři využívat nejen pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje psychickou a fyzickou svěžest a autonomii osob ve vyšším věku;
  • eliminuje sociální vyloučení seniorů a podporuje mezigenerační komunikaci a integraci do společnosti;
  • představuje charakter „společenské události“, která umožňuje navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti osob vyššího věku.

Standardní délka studia pro získání “Osvědčení o absolvování U3V” je 2 roky. První ročník studia zahrnuje “ochutnávku” všech oborů, které se na univerzitě vyučují. V druhém roce si už posluchači sami volí studijní obor podle svých preferencí. Výuka probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní. Pokud je to možné, fakulta hodiny obohacuje i o tematicky zaměřené exkurze a cvičení (především zdravotnické obory). Jednotlivé cykly studia jsou členěny na semestry, které obsahují zpravidla 7 těchto dvouhodinových lekcí.

Fakulta humanitních studií se v rámci U3V v akademickém roce 2020/2021 podílí nejen na průběhu Základního kurzu, ale zajišťuje také osvědčené kurzy z oblasti antropologie s názvem „Antropologie jídla a stravování“ a jazykové dvousemestrální kurzy „Anglický jazyk pro seniory – konverzační kurz; Angličtina pro seniory“ a v zimním semestru nabízí kurz „Angličtina pro mírně pokročilé“.

U3V je pro všechny, kteří chtějí prožít svůj život smysluplně, rádi se setkávají s novými lidmi a poznávají nové věci, nebo pro ty, kteří dříve na vysoké škole studovat nemohli a nyní si plní svůj sen. Většinou se tito studenti natolik nadchnou, že postupně absolvují všechny nabízené kurzy, což nás samozřejmě nesmírně těší. Každý, kdo měl tu čest na U3V učit, jistě potvrdí, že díky upřímnému zápalu posluchačů je výuka obohacující nejen pro studenty, ale i samotné lektory.

Fakulty a součásti

Zavřít