Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Vzhledem k tomu, že studijní programy na Fakultě humanitních studií jsou převážně prakticky orientované, věnuje fakulta velkou pozornost spolupráci s institucemi a firmami, a to nejen při zajištění odborných praxí studentů, ale také zapojením odborníků z praxe do výuky formou přednášek z oblasti jejich odbornosti nebo při zpracování témat bakalářských a diplomových prací. V rámci těchto aktivit úzce spolupracujeme s našimi absolventy. Nedílnou část spolupráce, především s neziskovými organizacemi, tvoří dobrovolnické programy, do kterých se zapojují studenti, ale i zaměstnanci fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít