UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Kontakty

Adresa:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670
760 01 Zlín
Budova U18, kancelář č. 115A

Studijní referentka

pro Bc. obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) a navazující magisterské obory Sociální pedagogika a Pedagogika předškolního věku

Ing. Pavla Lečbychová

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Studijní referentka

pro Bc. obory: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi, Porodní asistentka, Všeobecná sestra (prezenční forma studia) a Zdravotně sociální pracovník

Bc. Zdeňka Malíková

Studijní referentka TEL:+420 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Studijní referentka

pro Bc. obory: Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Jitka Zapletalová

Studijní referentka TEL:+420 576 032 025 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkana

Mgr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkana TEL:+420 576 032 338 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A
Zavřít

Fakulty a součásti