Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Kontakty

Adresa:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670
760 01 Zlín
Budova U18, kancelář č. 115A

Studijní referentka

pro Bc. program Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma studia) a navazující magisterské programy Sociální pedagogika a Pedagogika předškolního věku

Ing. Pavla Lečbychová

Vedoucí studijního oddělení, Tutor pro studenty se specifickými potřebami TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Studijní referentka

pro Bc. programy Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi, Porodní asistentka, Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma studia) a Zdravotně sociální pracovník

Bc. Zdeňka Malíková

Studijní referentka TEL:+420 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Studijní referentka

pro Bc. programy Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Martina Bečicová

Studijní referentka TEL:+420 576 032 025 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkana

Role Proděkan pro pedagogickou činnost není u zvoleného kontaktu evidována.

Fakulty a součásti

Zavřít