UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

Studijní referentka

pro Bc. obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) a navazující magisterské obory Sociální pedagogika a Pedagogika předškolního věku

Vedoucí studijního oddělení

TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Studijní referentka

pro Bc. obory: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi (English for Business Administration), Porodní asistentka, Všeobecná sestra (prezenční forma studia) a Zdravotně sociální pracovník

Studijní referentka

TEL:+420 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Studijní referentka

pro Bc. obory: Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studijní referentka

TEL:+420 576 032 025 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Proděkan

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

TEL:+420 576 032 018 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A
Zavřít

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně