Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Školitelé

Školitelé v akademickém roce 2021/2022:

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Kancelář:U18/432

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

profesor TEL:+420 576 037 450 E-mail: luksik@utb.cz

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Kancelář:U18/431

doc. PhDr. Zuzana Petrová, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 462 E-mail: zpetrova@utb.cz

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429

Fakulty a součásti

Zavřít