Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025:

do 7. 6. 2024 Podávání přihlášek ke studiu pro studijní program Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)
do 7. 6. 2024 Dodání požadovaných součástí přihlášky k přijímacímu řízení
do 13. 6. 2024 Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce
20. 6. 2024 Přijímací zkouška
do 8. 7. 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, která upravuje podmínky přijímacího řízení, najdete zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Fakulty a součásti

Zavřít