Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020:

od 2. 1. 2019 do 26. 6. 2019Podávání přihlášek ke studiu pro studijní program Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)
do 28. 6. 2019Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce
3. 7. 2019Přijímací zkouška
do 12. 7. 2019Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2019/2020 zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Zavřít

Fakulty a součásti