Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022:

do 23. 6. 2021Podávání přihlášek ke studiu pro studijní program Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)
do 23. 6. 2021Dodání požadovaných součástí přihlášky.
do 28. 6. 2021Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce
30. 6. 2021Přijímací zkouška
do 7. 7. 2021Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2021/2022 zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Fakulty a součásti

Zavřít