Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021:

od 22. 1. 2020 do 18. 6. 2020Podávání přihlášek ke studiu pro studijní program Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)
do 19. 6. 2020Dodání požadovaných součástí přihlášky.
do 22. 6. 2020Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce
26. 6. 2020Přijímací zkouška
do 29. 6. 2020Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2020/2021 zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Fakulty a součásti

Zavřít