Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023:

do 24. 10. 2022Podávání přihlášek ke studiu pro studijní program Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma) do 2. kola přijímacího řízení
do 24. 10. 2022Dodání požadovaných součástí přihlášky do 2. kola přijímacího řízení
do 26. 10. 2022Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce v 2. kole přijímacího řízení
31. 10. 2022Přijímací zkouška
do 7. 11. 2022Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2022/2023 zde.
Pokyn děkana k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro AR 2022/23 zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Fakulty a součásti

Zavřít