Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024:

do 23. 6. 2023Podávání přihlášek ke studiu pro studijní program Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)
do 23. 6. 2023Dodání požadovaných součástí přihlášky k přijímacímu řízení
do 28. 6. 2023Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce
30. 6. 2023Přijímací zkouška
do 8. 7. 2023Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, která upravuje podmínky přijímacího řízení, najdete zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Fakulty a součásti

Zavřít