UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přihlášky do Ph.D. programů

Důležité termíny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019:

od 3. 1. 2018 do 27. 6. 2018Podávání přihlášek ke studiu pro obor Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)
do 29. 6. 2018Elektronické odeslání pozvánky k přijímací zkoušce
3. 7. 2018Přijímací zkouška
do 13. 7. 2018Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2018/2019 zde.

Přihlášku můžete podat zde.

Zavřít

Fakulty a součásti