Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVS – Studentská vědecká síla

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu studentů a umožnit jim proniknout do vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty. Mimo jiné mají studenti možnost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v experimentální a badatelské práci.

Pro vynikající studenty je možnost po konkurzu získat placenou pozici na jednotlivých ústavech / centrech fakulty pod názvem Studentská vědecká síla. Bližší informace naleznete ve Směrnici děkanky SD/06/2018.  Přihláška (příloha 1) a Přehled vědecko-výzkumných aktivit studenta (příloha 2) jsou součástí směrnice.

Vyhlášení výběrového řízení na pozici studentská vědecká síla pro akademický rok 2023/2024:

Termín doručení přihlášky: do 22. 9. 2023
Místo doručení: sekretariáty jednotlivých ústavů/center FHS
Předpokládaný termín výběrového řízení: do 29. 9. 2023
Organizaci výběrového řízení zajišťují jednotlivé ústavy / centra FHS

Těšíme se na všechny studenty, kteří mají zájem si vyzkoušet vědecko-výzkumnou činnost!

Fakulty a součásti

Zavřít