Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVS – Studentská vědecká síla

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu studentů a umožnit jim proniknout do vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty. Mimo jiné mají studenti možnost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v experimentální a badatelské práci.

Pro vynikající studenty je možnost po konkurzu získat placenou pozici na jednotlivých ústavech / centrech fakulty pod názvem Studentská vědecká síla. Bližší informace naleznete ve Směrnici děkanky SD/06/2018.  Přihláška (příloha 1) a Přehled vědecko-výzkumných aktivit studenta (příloha 2) jsou součástí směrnice.

Vyhlášení náhradního výběrového řízení na pozici Studentská vědecká síla pro akademický rok 2019/2020:

 • pro Centrum výzkumu FHS
  • termín doručení přihlášky: 27. 2. 2020
  • místo doručení: sekretariát Centra výzkumu FHS
  • předpokládaný termín výběrového řízení: 28. 2. 2020
  • organizaci výběrového řízení zajišťuje Centrum výzkumu FHS
 • pro Ústav zdaravotnických věd
  • termín doručení přihlášky: 25. 2. 2020
  • místo doručení: sekretariát Ústavu zdravotnických věd
  • předpokládaný termín výběrového řízení: 27. 2. 2020
  • organizaci výběrového řízení zajišťuje Ústav zdravotnických věd


   Těšíme se na všechny studenty, kteří mají zájem si vyzkoušet vědecko-výzkumnou činnost!

Fakulty a součásti

Zavřít