UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVS – Studentská vědecká síla

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu studentů a umožnit jim proniknout do vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty. Mimo jiné mají studenti možnost rozšířit svoje znalosti a dovednosti v experimentální a badatelské práci.

Bližší informace naleznete ve Směrnici děkanky SD/06/2018  a jejích přílohách – přihlášce a přehledu vědecko-výzkumných aktivit studenta .

Zavřít

Fakulty a součásti