Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Absolvent

Kontakty

Univerzitní koordinátor Klubu absolventů UTB

Univerzitní koordinátor práce s absolventy

Univerzitní koordinátor práce s absolventy TEL:+420 576 032 224 E-mail: absolventi@utb.cz Kancelář:U13/424

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS, správce Klubu absolventů na FHS

PhDr.Mgr. Petr Snopek, PhD. MBA

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Referentka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS

Referentka pro spolupráci s praxí, ediční referentka TEL:+420 576 032 023 E-mail: czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/619A

Klub absolventů UTB spadá do kompetence Prorektorky pro vnitřní a vnější vztahy,
e-mail prorektor-vztahy@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít