Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Den otevřených dveří FHS

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 jsme v rámci celouniverzitního Dne otevřených dveří přivítali na Fakultě humanitních studií více než 600 návštěvníků.

V době od 9 do 16 hod. měli zájemci o studium na FHS možnost prohlédnout si Vzdělávací komplex UTB (U18), a to včetně skvěle vybavených učeben, studentského klubu i skvostné supermoderní auly. Naši studenti, pedagogové i pracovnice studijního oddělení se s plným nasazením věnovali všem návštěvníkům a poskytli jim spoustu užitečných informací o studiu i nabízených  studijních programech. V 10, ve 12 a 14 hodin proběhly v aule FHS přednášky k přijímacímu řízení.

Někteří z uchazečů si s naší pomocí podali hned na místě přihlášku ke studiu.

Konzultace ohledně studia a života na fakultě probíhaly zároveň prostřednictvím on-line chatu na sociálních sítích, kde se každý mohl zapojit také do instagramové soutěže a vyhrát zajímavý fakultní merch.

Program DOD:

Prohlídka prostor Vzdělávacího komplexu U189–16 hod.
Přednáška k přijímacímu řízení v aule U1810 hod.
Chat se studenty na Facebooku10–20 hod.
Přednáška k přijímacímu řízení v aule U1812 hod.
Přednáška k přijímacímu řízení v aule U1814 hod.

Fakulty a součásti

Zavřít