Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Den otevřených
dveří na FHS UTB

V sobotu 10. 2. 2024 otevře Fakulta humanitních studií opět brány veřejnosti. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně chystá pro všechny, jež projeví zájem o studium, nebo jen chtějí trochu blíže poznat univerzitní prostředí Den otevřených dveří. 

V době od 9 do 16 hod. si můžete prohlédnout Vzdělávací komplex UTB (U18), a to včetně moderně vybavených učeben, studentského klubu i atraktivní auly. Studenti/tky FHS, pedagogický personál i pracovnice studijního oddělení vám poskytnou spoustu užitečných informací o podmínkách přijetí, průběhu studia i nabízených studijních programech. V 10, ve 12 a 14 hodin proběhnou v aule FHS přednášky k přijímacímu řízení.

Pokud si budete chtít zpestřit návštěvu něčím nevšedním, rozhodně zamiřte do naší Exit English Room. Přichystali jsme pro vás skvělou únikovku, kde si kromě detektivních schopností prověříte také svoji angličtinu a třeba najdete i poklad.

Speciální program si připravil také náš Ústav zdravotnických věd, který nabídne návštěvníkům kromě prohlídky odborných učeben také měření IN-BODY (váhy, obsahu vody, tuků…), ukáže práci s vybranými ošetřovatelskými modely (např. intubace, vyšetření břicha…), nabídne možnost vyzkoušet si omezený pohyb v seniorském věku “simulace stáří”, koupání novorozence, zevní vyšetření těhotné ženy, těhotenské břicho nebo prověří vaše znalosti formou tajenky a nedokončených vět.

V průběhu dne můžete navštívit také SCIO stánek, kde vám zástupkyně společnosti ráda zodpoví všechny dotazy související s testováním.

Konzultace týkající se studia, přihlášek a dalších dotazů proběhnou zároveň prostřednictvím on-line chatu na sociálních sítích, takže nás neváhejte oslovit.

Program DOD:

Prohlídka prostor Vzdělávacího komplexu U18 9–16 hod.
Přednáška k přijímacímu řízení v aule U18 10 hod.
Přednáška k přijímacímu řízení v aule U18 12 hod.
Přednáška k přijímacímu řízení v aule U18 14 hod.
Chat na Facebooku a Instagramu 10–16 hod.
Exit English Room 10–15 hod.

Fakulty a součásti

Zavřít