Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Absolvent

Možnosti spolupráce

Vážená absolventko, vážený absolvente,

vítejte na portálu Absolventi FHS věnovanému právě Vám, absolventům Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přestože je pro Vás studium na fakultě již většinou minulostí, máme velký zájem zůstat s Vámi v kontaktu i nadále. Prostřednictvím tohoto portálu bychom Vás rádi informovali o dění na fakultě, nabídce kurzů, seminářů, workshopů a dalších forem vzdělávání ve Vámi vystudovaných oborech, ale také o možnostech spolupráce, která by mohla být oboustranně zajímavá a přínosná.

Nabízíme možnost spolupráce v těchto oblastech:

1)    VEDENÍ NEBO OPONOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 • v případě zájmu o spolupráci v této oblasti se obraťte na kontaktní osobu pro příslušný studijní obor.

2)    ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA Z OBLASTI PRAXE

 • přednáška/seminář pro studenty v rámci předmětu, externí výuka;
 • vlastní samostatná přednáška/workshop pro studenty;
 • přednáška z oblasti své praxe – dle požadavku ústavu;
 • vlastní přednáška/workshop v rámci CŽV pro odbornou veřejnost;
 • zprostředkování přednášky významného odborníka z praxe.

3)    ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE

 • zprostředkování odborné stáže, exkurze nebo praxe pro studenty;
 • zprostředkování odborné stáže pro akademické pracovníky;
 • zprostředkování dohody o provedení práce nebo minimálního úvazku pro studenty;
 • zprostředkování zaměstnání absolventům;
 • vedení studentů na praxi (mentor, školitel);
 • možnost využití potenciálu studentů na odborných pracovištích dle zaměření (např. při zpracování standardů, pomoc při pořádání/zajištění akcí, zajištění pedagogického dozoru, zdravotního dozoru, tlumočnické služby aj.).

4)    ÚČAST NA ŘEŠENÝCH PROJEKTECH VĚDY A VÝZKUMU FHS

 • OD ZAČÁTEČNÍKA K MENTOROVI (podpůrné strategie vzdělávání učitelů ve Zlínském regionu): v současné době mají absolventi možnost zapojit se do probíhajícího projektu OD ZAČÁTEČNÍKA K MENTOROVI (podpůrné strategie vzdělávání učitelů ve Zlínském regionu), který fakulta realizuje ve spolupráci s MŠMT, Fondem vzdělávací politiky. Nabízený projekt reaguje na potřeby Zlínského regionu v oblasti podpůrných strategií směřujících k celoživotnímu vzdělávání a ke kariérnímu růstu pedagogických pracovníků a to pomocí tzv. vzdělávacích modulů.

5)    DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

 • nabídka dobrovolnických aktivit pro studenty (z oblasti své praxe);
 • zapojení se do dobrovolnických aktivit FHS (Darujte krev s FHS, Dobročinný bazar …).

6)    JINÉ

 • diskusní setkání se studenty ústavu/FHS;
 • připomínkování obsahu studia na základě zkušeností z praxe…

Fakulty a součásti

Zavřít