Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecká rada

Termíny zasedání

Poslední zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně se uskutečnilo ve středu 4. 9. 2019.

Předpokládaný termín dalšího zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně je stanoven na středu 5. 2. 2020.

Zavřít

Fakulty a součásti