Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Termíny zasedání

Poslední zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně se uskutečnilo ve středu 22. 2. 2023.

Termín dalšího zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně bude upřesněn.

Fakulty a součásti

Zavřít