Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Termíny zasedání

Poslední zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně se uskutečnilo v pátek 27. 5. 2022.

Termín dalšího zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně je předběžně plánován
na středu 7. 9. 2022.

Fakulty a součásti

Zavřít