Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Výzkumné činnosti jsou na FHS orientovány především do těchto výzkumných oblastí: pedagogika, anglická a německá filologie a nelékařské zdravotnické obory.
Naše ústavy a centra se zapojují do různých výzkumných činností řešením grantových projektů.

Zakládáme si na podpoře talentovaných studentů, které motivujeme k další práci na pozicích studentských vědeckých sil, formou studentské vědecké a odborné činnosti či pořádáním studentských konferencí. Po absolvování magisterského studia mohou studenti pokračovat v rigorózním řízení a obdržet titul PhDr. nebo nastoupit do doktorského studijního programu a získat titul Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít