Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Návrh témat disertačních prací pro doktorský studijní program Pedagogika
pro akademický rok 2022/2023:

 

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

  • Individuální strategie čtení dětí v digitální době
  • Vliv interaktivního čtení na předčtenářskou gramotnost dětí v mateřské škole

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

  • Kvalita života žáků v primární edukaci

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

  • Láska a péče ve výchově a vzdělávání dětí raného věku

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.

  • Proměny života rodiny po nástupu dítěte do základní školy – vícepřípadová studie

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

  • Rozvoj multikulturní kompetence žáků základních a středních škol

Fakulty a součásti

Zavřít