UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Návrh témat disertačních prací pro doktorský studijní program Pedagogika, obor Pedagogika pro akademický rok 2018/2019:

 • Profesionalizace studentů učitelství pro primární edukaci.
  Kvalita života dětí v pojetí žáků primární edukace
  prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
 • Podmínky rozvoje romských žáků v současné škole.
  Potenciality mimoškolního prostředí pro rozvoj žáka.
  doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.
 • Determinanty opouštění učitelské profese.
  Obrácená socializace v rodině s dítětem předškolního a mladšího školního věku.
  doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD
 • Prarodiče v roli rodičů předškoláků.
  Vstup učitelů mateřských škol do profese.
 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Zavřít

Fakulty a součásti