Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Návrh témat disertačních prací pro doktorský studijní program Pedagogika pro akademický rok 2019/2020:

 

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

  • Kvalita života v pojetí žáků primární edukace
  • Profesionalizace studentů učitelství pro primární edukaci

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

  • Specifika edukace žáků-cizinců
  • Specifika edukace romských žáků

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.

  • Mateřská škola jako vzdělávací instituce z pohledu rodičů
  • Dětská interpretace života v mateřské škole

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

  • Edukační postupy učitele mateřské školy při práci s pětiletými dětmi
  • Profesní trajektorie učitelů mateřských a základních škol
Zavřít

Fakulty a součásti