Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Návrh témat disertačních prací pro doktorský studijní program Pedagogika pro akademický rok 2020/2021:

 

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

  • Kvalita života dětí z pohledu žáků v primární edukaci
  • Analýza studentského portfolia v profesní přípravě učitelů

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

  • Láska a péče ve výchově a vzdělávání dětí raného věku
  • Sexuální výchova a kvalita života

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

  • Sociální a kulturní překážky ve vzdělávání žáků základních škol
  • Rozvoj multikulturní kompetence žáků základních a středních škol

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.

  • Prestiž učitelství v mateřské škole v perspektivě učitelské a rodičovské veřejnosti
  • Proměny života rodiny po nástupu dítěte do základní školy – vícepřípadová studie

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

  • Individuální strategie čtení dětí v digitální době

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

  • Přesvědčení učitele mateřské školy o využívání potenciálů dětských prekonceptů

Fakulty a součásti

Zavřít