Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

Předseda

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: marek@utb.cz Kancelář:U18/610

Tajemník VR

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: kocvarova@utb.cz Kancelář:U18/616, U18/438 - tel: +420 576 037 333

Interní členové

MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

Odborný garant studijního programu TEL:+420 576 038 163 E-mail: adamik@utb.cz Kancelář:U18/623, / - tel: +420 577 552 979

doc. PhDr.Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

docent TEL:+420 576 037 419 E-mail: balvin@utb.cz Kancelář:U18/533B

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 038 163 E-mail: gatek@utb.cz Kancelář:U18/623

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 423 E-mail: haburajova@utb.cz Kancelář:U18/526

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 439 E-mail: hrbackova@utb.cz Kancelář:U18/527

doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D.

Ředitelka ústavu TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: m1janikova@utb.cz Kancelář:U18/429

prof. PaedDr. Zdena Kráľová, Ph.D.

Profesorka TEL:+420 576 032 004 E-mail: zkralova@utb.cz Kancelář:U18/404

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

TEL:+420 576 037 419 E-mail: sip@utb.cz Kancelář:U18/533

doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Ředitel UMJL TEL:+420 576 032 018 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/412

Externí členové

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Masarykova univerzita

doc. PhDr.Mgr. Helena Kadučáková, Ph.D.

Katolícka univerzita v Ružomberku E-mail: kaducakova@utb.cz

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

Univerzita Karlova

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz


prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Masarykova univerzita

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 037 494 E-mail: pokrivcakova@utb.cz Kancelář:U18/431B

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita

doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Univerzita Karlova

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc

Univerzita Karlova

Stálí hosté

Tajemník TEL:+420 576 032 013 Mobil:+420 734 891 593 E-mail: tajemnik@fhs.utb.cz Kancelář:U18/612A

Mgr. Jana Martincová, Ph.D.

Proděkan pro studium Mobil:+420 603 280 350 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Předseda AS FHS TEL:+420 576 037 423 Mobil:+420 734 691 685 E-mail: skarupska@utb.cz Kancelář:U18/526B

PhDr.Mgr. Petr Snopek, PhD. MBA

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy, zástupce děkana TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

Fakulty a součásti

Zavřít