Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

Předseda

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: marek@utb.cz Kancelář:U18/610

Tajemník VR

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: kocvarova@utb.cz Kancelář:U18/616, U18/438 - tel: +420 576 037 333

Interní členové

Mgr. Tomáš Karger, Ph.D.

TEL:+420 576 038 007 Mobil:+420 703 182 858 E-mail: karger@utb.cz Kancelář:U18/421A

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 038 163 E-mail: gatek@utb.cz Kancelář:U18/623

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 423 E-mail: haburajova@utb.cz Kancelář:U18/526

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529

Mgr. Jana Martincová, Ph.D. MBA

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 421 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: martincova@utb.cz Kancelář:U18/613, U18/537

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 439 E-mail: hrbackova@utb.cz Kancelář:U18/527

doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D.

TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: m1janikova@utb.cz Kancelář:U18/429

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

TEL:+420 576 037 337 E-mail: najvar@utb.cz Kancelář:U18/427

doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 037 333 Mobil:+420 733 690 925 E-mail: kalenda@utb.cz Kancelář:U18/438

prof. PaedDr. Zdena Kráľová, Ph.D.

Profesorka TEL:+420 576 032 004 E-mail: zkralova@utb.cz Kancelář:U18/404

doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Ředitel UMJL TEL:+420 576 032 018 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/412

Externí členové

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Masarykova univerzita

prof. PhDr. Josef Malach, CSc.

Ostravská univerzita

doc. PhDr.Mgr. Helena Kadučáková, Ph.D.

Katolícka univerzita v Ružomberku E-mail: kaducakova@utb.cz

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz


prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita

doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Univerzita Karlova

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc

Univerzita Karlova

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Masarykova univerzita

Stálí hosté

Tajemník TEL:+420 576 032 013 Mobil:+420 734 891 593 E-mail: tajemnik@fhs.utb.cz Kancelář:U18/612A

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Předseda AS FHS TEL:+420 576 037 423 Mobil:+420 734 691 685 E-mail: skarupska@utb.cz Kancelář:U18/526B

PhDr.Mgr. Petr Snopek, PhD. MBA

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy, zástupce děkana TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

Fakulty a součásti

Zavřít