Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O fakultě

Propagace

Fakulta a její jednotlivé ústavy pořádají spoustu workshopů, seminářů a akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Proč? Chceme totiž ukázat, že nejsme uzavřená instituce, kde studenti jen sedí v posluchárnách a učí se teorii. Jsme otevřeni veřejnosti a rádi pro ni organizujeme různé akce, jako například spolupráci se Zlín Film Festivalem nebo třeba pořádání Junior univerzity.  Prostě, že dovedeme teorii dokonale propojit s praxí.

Organizujeme řadu akcí, jejichž cílem je propagovat naše obory směrem k zájemcům o studium a účastníme se tak třeba veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Propagujeme své studijní obory na středních školách nejen v České republice, ale i na Slovensku a pořádáme i klasický Den otevřených dveří, které zájemcům o studium otevíráme vždycky ke konci kalendářního a na začátku následujícího roku. Pro návštěvníky, potencionální uchazeče o studium, jsou k dispozici vyučující, administrativní pracovníci i samotní studenti jednotlivých studijních oborů, kteří zodpoví všechny dotazy směřující k problematice jednotlivých studijních oborů. Takže – zváni jsou všichni zájemci o studium u nás!

Tradiční formou předávání informací o činnosti naší fakulty byl donedávna Bulletin FHS, který byl v tomto akademickém roce inovován, získal novou formu i rozsah, a v září vyšel pod názvem H-žurnál. Stejně jako předchozí Bulletin FHS, prezentuje i H-žurnál zajímavé akce, přednášky, workshopy, návštěvy a vůbec vše, co se na fakultě událo v předešlém období. H-žurnál vychází v elektronické podobě, v pdf a ve formě flip book.

Protože ale s papírovou formou propagace si dnes již těžko někdo vystačí, najdete nás taky na Facebooku  a Youtube.

 

Fakulty a součásti

Zavřít