UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta humanitních studií

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, Česká republika TEL: +420 576 032 024 E-mail: dekanat@fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz

Telefonní seznam

Děkanát FHS

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Děkanka TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 606 777 298 E-mail: dekan@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610A

Tajemník TEL:+420 576 032 013 Mobil:+420 734 891 593 E-mail: tajemnik@fhs.utb.cz Kancelář:U18/612A

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 032 018 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: prodekan-tvurci-phd@fhs.utb.cz Kancelář:U18/616A

PhDr. Jana Semotamová

Proděkan pro vnější vztahy TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

Organizační struktura

Zavřít

Fakulty a součásti