Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta humanitních studií

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, Česká republika TEL: +420 576 032 024 E-mail: dekanat@fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz

Telefonní seznam

Děkanát FHS

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: dekan@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610A

Tajemník TEL:+420 576 032 013 Mobil:+420 734 891 593 E-mail: tajemnik@fhs.utb.cz Kancelář:U18/612A

PhDr.Mgr. Petr Snopek, PhD. MBA

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Mgr. Jana Martincová, Ph.D.

Proděkan pro studium Mobil:+420 603 280 350 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: prodekan-tvurci-phd@fhs.utb.cz Kancelář:U18/616A

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy, zástupce děkana TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

Organizační struktura

Fakulty a součásti

Zavřít