Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Videa pro uchazeče:

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

2. kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno pro:

FHS UTB zohledňuje v rámci letošních maturitních zkoušek všechny změny vyhlášené MŠMT, tzn. že akceptuje i absenci ústní maturitní zkoušky. U uchazečů o studium programu Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi lze akceptovat certifikát, NSZ či maturitní zkoušku z anglického/německého jazyka (podrobnosti definuje příslušná směrnice).

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení v 1. kole přijímáme do 31. března 2021
▲ podání e-přihláškyZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (zdravotnické programy)ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické programy)ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června 2021
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníkuZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisuZDE
     * Anglický jazyk pro manažerskou praxiaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek
     * Německý jazyk pro manažerskou praxiaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek
     * Všeobecné ošetřovatelstvíaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek
     * Porodní asistence
aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek
     * Sociální pedagogikaaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek
     * Učitelství pro mateřské školyaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školyaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2021
▲ podání e-přihláškyZDE
▲ termín přijímací zkoušky je 15. června 2021
▲ tematické okruhy pro přípravu na přijímací zkouškuZDE
▲ výsledky zveřejníme do 15. července 2021
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníkuZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisuZDE
     * Sociální pedagogikaaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek
     * Předškolní pedagogikaaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE, dodatek

Ph.D. studium – informace budou aktualizovány v lednu 2021

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 23. 6. 2021
▲ podání e-přihláškyZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy do 23. 6. 2021
▲ termín přijímací zkoušky je 30. 6. 2021,  pozvánka bude odeslána elektronicky 28. 6. 2021
▲ výsledky zveřejníme nejpozději do 7. 7. 2021
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníkuZDE
     * Pedagogika
podrobné informace k přijímacímu řízení  ZDE

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 27. srpna 2021
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 27. srpna 2021
  • výsledek zveřejníme do 13. září 2021
  • termín zápisu do studia bude stanoven fakultou
       * Směrnice
podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních programů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení z minulých let
ZDE

Fakulty a součásti

Zavřít