Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

 

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení v 1. kole přijímáme do 31. března 2023
▲ podání e-přihláškyZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (PA, VO, ZSP)ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické programy)ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června 2023
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníkuZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisuZDE
     * Anglický jazyk pro manažerskou praxiaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Německý jazyk pro manažerskou praxiaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Všeobecné ošetřovatelstvíaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Porodní asistence
aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Sociální pedagogikaaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Učitelství pro mateřské školyaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Zdravotně sociální péčeaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školyaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2023
▲ podání e-přihláškyZDE
▲ termín přijímací zkoušky je 13. června 2023
▲ tematické okruhy pro přípravu na přijímací zkouškuZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června 2023
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníkuZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisuZDE
     * Sociální pedagogikaaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Předškolní pedagogikaaktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Ph.D. studium

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do24. 10. 2022
▲ podání e-přihláškyZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy do24. 10. 2022
▲ termín přijímací zkoušky je  (pozvánka bude odeslána elektronicky)31. 10. 2022
▲ výsledky zveřejníme nejpozději do7. 11. 2022
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníkuZDE
     * Pedagogika
podrobné informace k přijímacímu řízení  ZDE

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 25. srpna 2023
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 25. srpna 2023
  • výsledek zveřejníme do 11. září 2023
  • termín zápisu do studia bude stanoven fakultou
       * Směrnice
podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních programů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení z minulých let
ZDE

Fakulty a součásti

Zavřít