Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Videa pro uchazeče:Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2021
▲ podání e-přihlášky……………………………………………………………………………….ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (zdravotnické programy)…..ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické programy)………………ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června 2021
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku……………………………………………………..ZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………ZDE
     * Anglický jazyk pro manažerskou praxi…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Německý jazyk pro manažerskou praxi………..podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Všeobecné ošetřovatelství………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Porodní asistence …………………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Učitelství pro mateřské školy…………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školy…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2021
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………………..ZDE
▲ termín přijímací zkoušky je 15. června 2021
▲ tematické okruhy pro přípravu na přijímací zkoušku………………………………………….ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 2. července 2021
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………ZDE
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Předškolní pedagogika………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Ph.D. studium – informace budou aktualizovány v lednu 2021

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 23. 6. 2021
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy do 23. 6. 2021
▲ termín přijímací zkoušky je 30. 6. 2021,  pozvánka bude odeslána elektronicky 28. 6. 2021
▲ výsledky zveřejníme nejpozději do 7. 7. 2021
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
     * Pedagogika…………………………………………
podrobné informace k přijímacímu řízení  ZDE

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 27. srpna 2021
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 27. srpna 2021
  • výsledek zveřejníme do 13. září 2021
  • termín zápisu do studia bude stanoven fakultou
       * Směrnice …………………………….….…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních programů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu……………………
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení z minulých let   ……………………………..
ZDE

Fakulty a součásti

Zavřít