UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Akademický rok 2019/2020

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky……………………………………………………………………………………ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 17. června
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (zdravotnické obory)………………ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické obory)………………ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku……………………………………………………..ZDE
▲ kartu ISIC si požádej u zápisu………………………………………………………………………ZDE
     * Anglický jazyk pro manažerskou praxi…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Německý jazyk pro manažerskou praxi………..podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Všeobecná sestra…………………………………..podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Porodní asistentka…………………………………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Zdravotně sociální pracovník……………………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Andragogika…………………………………………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Učitelství pro mateřské školy…………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Magisterský studijní program

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………………..ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 17. června
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání……………………………………….ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
▲ kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………..ZDE
     * Učitelství pro 1. stupeň základní školy…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………………..ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 18. června
▲ termín přijímací zkoušky je 18. června
▲ výsledky zveřejníme do 4. července
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
▲ kartu ISIC si požádej u zápisu………………………………………………………………………ZDE
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Pedagogika předškolního věku………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Ph.D. studium

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 26. června
▲ podání e-přihlášky……………………………………………………………………………………ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 26. června
▲ termín přijímací zkoušky je 3. července
▲ výsledky zveřejníme do 12. července
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
     * Pedagogika…………………………………………
podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. srpna
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 31. srpna
  • výsledek zveřejníme do 13. září
  • zápis je individuální
       * Směrnice …………………………….….…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních oborů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu……………………
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení v minulých letech……………………………..
ZDE
Zavřít

Fakulty a součásti