Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky……………………………………………………………………………….ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 15. června
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (zdravotnické obory)…..ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické obory)………………ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku……………………………………………………..ZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………ZDE
 * Anglický jazyk pro manažerskou praxi…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
 * Německý jazyk pro manažerskou praxi………..podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
 * Všeobecné ošetřovatelství………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
 * Porodní asistence …………………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
 * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
 * Učitelství pro mateřské školy…………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………………..ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 16. června
▲ termín přijímací zkoušky je 16. června
▲ tematické okruhy pro přípravu na přijímací zkoušku………………………………………….ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 3. července
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………ZDE
 * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
 * Pedagogika předškolního věku………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Ph.D. studium

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 26. června
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy do 26. června
▲ termín přijímací zkoušky je 3. července
▲ výsledky zveřejníme do 12. července
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
 * Pedagogika…………………………………………
podrobné informace k přijímacímu řízení budou doplněny

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 28. srpna
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 28. srpna
  • výsledek zveřejníme do 14. září
  • zápis je individuální
 * Směrnice …………………………….….…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních oborů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu……………………
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení v minulých letech……………………………..
ZDE

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školy…………Termín přihlášky a podrobné informace k přijímacímu řízení budou doplněny
Zavřít

Fakulty a součásti