Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

V souvislosti s opatřeními k epidemii COVID-19 je možné účastnit se i náhradního termínu Národních srovnávacích zkoušek SCIO 13. 6. 2020 (testy OSP, Bi, AJ, NJ).

Termíny doručení požadovaných dokumentů – maturitní vysvědčení či lékařský posudek – vydané na základě rozhodnutí Vlády ČR o konání maturitních zkoušek a dalších ustanoveních FHS UTB ve Zlíně.

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky……………………………………………………………………………….ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 30. června
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (zdravotnické programy)…..ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické programy)………………ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 10. července
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku……………………………………………………..ZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………ZDE
     * Anglický jazyk pro manažerskou praxi…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek
     * Německý jazyk pro manažerskou praxi………..podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek
     * Všeobecné ošetřovatelství………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek
     * Porodní asistence …………………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek
     * Učitelství pro mateřské školy…………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školy…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………………..ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení do 30. června
▲ termín přijímací zkoušky je 16. června
▲ tematické okruhy pro přípravu na přijímací zkoušku………………………………………….ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 10. července
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
▲ o kartu ISIC si požádej u zápisu……………………………………………………………………ZDE
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek
     * Předškolní pedagogika………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE, Dodatek

Ph.D. studium

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 18. června 2020
▲ podání e-přihlášky…………………………………………………………………………ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy do 19. června
▲ termín přijímací zkoušky je 26. června 2020
▲ výsledky zveřejníme do 29. června 2020
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají na přelomu června a července
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku…………………………………………………….ZDE
     * Pedagogika…………………………………………
podrobné informace k přijímacímu řízení  ZDE, Dodatek

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 28. srpna
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 28. srpna
  • výsledek zveřejníme do 14. září
  • zápis je individuální
       * Směrnice …………………………….….…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Směrnice k přijímacímu řízení platné do 13. 5. 2020 :

     * Anglický jazyk pro manažerskou praxi…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Německý jazyk pro manažerskou praxi………..podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Všeobecné ošetřovatelství………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Porodní asistence …………………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Sociální pedagogika……………………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Učitelství pro mateřské školy…………………….podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školy…………podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Ph.D. studium

* Pedagogika…………………………………………
podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních programů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu……………………
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení v minulých letech……………………………..
ZDE

Fakulty a součásti

Zavřít