Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Bakalářské studijní programy

     * Německý jazyk pro manažerskou praxi

     * Zdravotně sociální péče

aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Navazující magisterský studijní program

    *Anglická filologie aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Bakalářské studijní programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení v 1. kole přijímáme do 31. března 2024
▲ podání e-přihlášky ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (PA, VO, ZSP) ZDE
▲ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pedagogické programy) ZDE
▲ výsledky zveřejníme do 30. června 2024
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku ZDE

 

     * Anglický jazyk pro manažerskou praxi aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Německý jazyk pro manažerskou praxi aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Všeobecné ošetřovatelství aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Porodní asistence
aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Sociální pedagogika aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Učitelství pro mateřské školy aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Zdravotně sociální péče aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých
aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Magisterský studijní program

* Učitelství pro 1. stupeň základní školy aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Navazující magisterské programy

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2024
▲ podání e-přihlášky ZDE
▲ termín přijímací zkoušky nMgr. Sociální pedagogika 11. června 2024
▲ tematické okruhy pro přípravu na přijímací zkoušku – nMgr. Sociální pedagogika ZDE
▲ termín přijímací zkoušky nMgr. Anglická filologie 18. června 2024
▲ výsledky zveřejníme do 30. června 2024
▲ pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail
▲ zápisy bývají v červenci
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku ZDE
     * Sociální pedagogika aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Anglická filologie aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE
     * Předškolní pedagogika aktuální informace k přijímacímu řízení ZDE

Ph.D. studium

▲ přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 7. 6. 2024
▲ podání e-přihlášky ZDE
▲ všechny přílohy k přihlášce doruč na referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy do 7. 6. 2024
▲ termín přijímací zkoušky je  (pozvánka bude odeslána elektronicky) 20. 6. 2024
▲ výsledky zveřejníme nejpozději do 8. 7. 2024
▲ plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku ZDE
     * Pedagogika
podrobné informace k přijímacímu řízení  ZDE

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

  • přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 23. srpna 2024
  • všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 23. srpna 2024
  • výsledek zveřejníme do 9. září 2024
  • termín zápisu do studia bude stanoven fakultou
       * Směrnice
podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE

Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních programů
na FHS UTB

* Informaci o počtu přijímaných studentů zveřejňujeme v květnu
ZDE
* ZPRÁVY o průběhu přijímacího řízení z minulých let
ZDE

Fakulty a součásti

Zavřít