UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Aktuality

  • FHS má druhou absolventku doktorského studia - Ve čtvrtek 6. června 2019 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně uskutečnila státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce PhDr. Barbory Petrů Puhrové. Tématem její disertační práce bylo Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování.

Archiv aktualit

Zavřít

Fakulty a součásti