Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Aktuality

  • Etika publikování - Publikujeme vždy správně? Od mafiánských praktik po hon na čarodějnice. Problematika prevence před publikováním v predátorských časopisech.
  • FHS má druhou absolventku doktorského studia - Ve čtvrtek 6. června 2019 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně uskutečnila státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce PhDr. Barbory Petrů Puhrové. Tématem její disertační práce bylo Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování.

Archiv aktualit

Fakulty a součásti

Zavřít