UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura (IGA) podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 22/2019

Na fakultě upravuje vybrané části Směrnice děkanky SD/05/2018.

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2020 a doplňující informace naleznete na webové stránce Studentská grantová soutěž – IGA.

Zavřít

Fakulty a součásti