UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Naše obory

U nás na FHS můžete studovat tyto obory:

Bakalářské studijní programy a obory

Studijní program Filologie, studijní obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma)
Studijní plány

Study Programme Philology, Degree Course English for Business Administration (full-time)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy (kombinovaná forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník (kombinovaná forma)
Studijní plány

Navazující magisterské studijní programy a obory

Studijní program Pedagogika, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Pedagogika předškolního věku (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Pedagogika předškolního věku (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Pětileté magisterské studijní programy a obory

Studijní program Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční forma)
Studijní plány

Státní rigorózní zkouška

Fakulta humanitních studií také disponuje právem realizovat rigorózní zkoušky (titul PhDr.).

Doktorské studijní programy a obory

Dále Fakulta humanitních studií nabízí doktorský studijní program v oboru Pedagogika (titul Ph.D.).

Zavřít

Fakulty a součásti