Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost

Naše ústavy a centra se zapojují do různých výzkumných činností řešením grantových projektů Grantové agentury České republiky či grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky.

Zakládáme si na podpoře talentovaných studentů, které motivujeme k další práci na pozicích studentských vědeckých sil, formou studentské vědecké a odborné činnosti či pořádáním studentských konferencí.

Naše oblasti výzkumu:

Pedagogika

 • Aktéři, diskurzy a determinanty neformálního vzdělávání dospělých
 • Autoregulace učení a chování v závislosti na prostředí
 • Inkluze ve vzdělávání nadaných žáků
 • Marginalizované skupiny obyvatel ohrožené sociální exkluzí
 • Profesionalizace učitele na preprimárním a primárním stupni škol
 • Self efficacy učitelů mateřských a základních škol
 • Spirituální gramotnost se zaměřením na preprimární a primární vzdělávání
 • Sociální a kulturní diverzita ve vzdělávání
 • Účinnost koncepcí vzdělávání pro děti generace ALFA
 • Vysokoškolský učitel – vzdělání, kariéra, praktiky, pozice

Anglická a německá filologie

 • Emoce ve vyučování cizího jazyka
 • Literatura amerického Jihu v tematických a žánrových proměnách
 • Manipulace a propaganda v masmédiích: kritický diskurs a multimodální analýza
 • Německá literatura z Moravy
 • Odborný jazyk, tlumočení a překlad
 • Regionalismus a konstrukce identity v současném jihoafrickém románu

Nelékařské zdravotnické obory

 • Diagnostika a léčba v onkochirurgii
 • Kvalita života ve spojitosti se zdravím a nemocí
 • Podpora gramotnosti pro pomáhající profese
 • Preventivní a dispenzarizační péče
Vybraná témata vědy a výzkumu FHS UTB 2021

Fakulty a součásti

Zavřít