Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost

Naše ústavy a centra se zapojují do různých výzkumných činností řešením grantových projektů Grantové agentury České republiky či grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky.

Zakládáme si na podpoře talentovaných studentů, které motivujeme k další práci na pozicích studentských vědeckých sil, formou studentské vědecké a odborné činnosti či pořádáním studentských konferencí.

Naše oblasti výzkumu:

Pedagogika

  • Autoregulace učení a chování dětí, mládeže a dospělých
  • Profesní kariéra akademických pracovníků na univerzitě
  • Sociokulturní diverzita ve vzdělávání
  • Proměny dítěte, dětství a profesionalizace učitelství
  • Aktéři, diskursy a procesy vzdělávání dospělých a mezigenerační učení

Anglická a německá filologie

  • Pluralismus v literatuře a kultuře
  • Stereotypy a strategie v diskursu

Nelékařské zdravotnické obory

  • Multidisciplinární přístupy v prevenci, diagnostice, terapii, ošetřování a poradenství u chronicky a onkologicky nemocných

Fakulty a součásti

Zavřít