Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113 (popřípadě č. 115), Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2023

 • Zásilka č.j. UTB/SO/681/30-10-2023 ze dne 30. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Josefa Vacka, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/690/31-10-2023 ze dne 31. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Elišku Kubáňovou, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 11. 2023

 • Zásilka č.j. UTB/SO/674/26-10-2023 ze dne 26. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Manoharu Pribiše, korespondenční adresa Střílky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 11. 2023

 • Zásilka č.j. UTB/SO/634 a 636/03-10-2023 ze dne 3. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o neuznání části studia pro Tímeu Adamcovou, korespondenční adresa Nová Baňa, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 10. 2023

 • Zásilka č.j. UTB/SO/633/03-10-2023 ze dne 3. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o neuznání části studia pro Evu Švejnohovou, korespondenční adresa Veverská Bítýška, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 10. 2023

 • Zásilka č.j. UTB/SO/629/05-10-2023 ze dne 5. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Erika Hábla, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2023

 • Zásilka č.j. UTB/SO/604/03-10-2023 ze dne 3. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Anetu Bezděkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/608/03-10-2023 ze dne 3. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Veroniku Kocourkovou, korespondenční adresa  Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/597/03-10-2023 ze dne 3. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Adélu Kůstkovou, korespondenční adresa  Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/606/03-10-2023 ze dne 3. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Markétu Smítalovou, korespondenční adresa  Prostějov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/630/05-10-2023 ze dne 5. 10. 2023 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Bc. Miroslavu Panákovou, korespondenční adresa  Kvasice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Fakulty a součásti

Zavřít