Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 6. 2022

 • Zásilka č.j. UTB/SO/292917/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Annu Chmelíkovou,  korespondenční adresa Velká Bystřice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/337/01-06-2022 ze dne 1. 6. 2022 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Karolínu Adámkovou,  korespondenční adresa Hošťálková, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/345/01-06-2022 ze dne 1. 6. 2022 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Kamilu Skrálovou,  korespondenční adresa Veselí nad Moravou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 6. 2022

 • Zásilka č.j. UTB/SO/290815/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Annu Kateřinu Kaláčovou,  korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/290203/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Danielu Ondrušovou,  korespondenční adresa Strážnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/289654/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Lucii Sedláčkovou,  korespondenční adresa Pardubice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/292439/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Barboru Stanzelovou,  korespondenční adresa Šumperk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. UTB/SO/290242/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Jana Zavadila,  korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 6. 2022

 • Zásilka č.j. UTB/SO/290604/13-06-2022 ze dne 13. 6. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Irinu Shasherinu,  korespondenční adresa Bechyně, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 6. 2022

 • Zásilka č.j. UTB/SO/325/25-05-2022 ze dne 25. 5. 2022 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Michaelu Hráčkovou,  korespondenční adresa Uh. Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2022

 • Zásilka č.j. UTB/SO/314/17-05-2022 ze dne 17. 5. 2022 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Marka Švageru,  korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Archiv

Fakulty a součásti

Zavřít