Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 6. 2020

 • Zásilka č.j. FHS/SO/306/29-05-2020 ze dne 29. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Miroslava Škubala, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 6. 2020

 • Zásilka č.j. FHS/SO/263409/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Nikolu Prokopovou, korespondenční adresa Brno 19, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2020

 • Zásilka č.j. FHS/SO/266208/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Sáru Benderradj, korespondenční adresa Bratřejov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 6. 2020

 • Zásilka č.j. FHS/SO/289/14-05-2020 ze dne 14. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Zuzanu Fuksovou, korespondenční adresa Jasenná u Vizovic, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/263756/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Veroniku Hirkovou, korespondenční adresa Bratřejov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/268901/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Otto Hubeného, korespondenční adresa Lanžhot, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/269174/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Ing. Moniku Jelínkovou, korespondenční adresa Nedachlebice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/262599/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Dominiku Kočí, korespondenční adresa Hluk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/269346/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Jacka Mielece, korespondenční adresa Rapotín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/264234/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Ivanu Strachoňovou, korespondenční adresa Brno – Kohoutovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/263072/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Marka Trčku, korespondenční adresa Valašské Klobouky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/264790/12-05-2020 ze dne 12. 5. 2020 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro Nikolu Zpěvákovou, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Fakulty a součásti

Zavřít