Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 6. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/291/11-05-2021 ze dne 11. 5. 2021 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Michaelu Uvírovou, korespondenční adresa Tovačov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 5. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/277395/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Nikolu Tlčinovou, korespondenční adresa Púchov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285/03-05-2021 ze dne 3. 5. 2021 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Michala Kučeru, korespondenční adresa Jalubí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 5. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/276134/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Kristýnu Novotnou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/278966/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Srishti Sadhu, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/275597/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Nikolu Áčovou, korespondenční adresa Mikulov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/275419/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Magdalénu Gajdošovou, korespondenční adresa Staré Město u UH, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilky č.j. FHS/SO/275662/26-04-2021 a č.j. FHS/SO/275667/26-04-2021ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Adélu Hudcovou, korespondenční adresa Kyjov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/280364/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Kláru Radiven, korespondenční adresa Litomyšl, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/275496/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Marka Švageru, korespondenční adresa Vsetín – Rokytnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/275064/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Andreu Vaculíkovou, korespondenční adresa Kunovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/283115/26-04-2021 ze dne 26. 4. 2021 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Moniku Vydrovou, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

 

Fakulty a součásti

Zavřít