UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 8. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/254235/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Liubov Porkhunovu, korespondenční adresa Poltava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/345/16-07-2019 ze dne 16. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Renatu Dabergerovou, korespondenční adresa Štítná nad Vláří, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/356/16-07-2019 ze dne 16. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Kláru Kujalovou, korespondenční adresa Nové Město na Moravě, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/366/16-07-2019 ze dne 16. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Alexandru Poláškovou, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/368/16-07-2019 ze dne 16. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Kristýnu Seidlovou, korespondenční adresa Brno 23, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/370/16-07-2019 ze dne 16. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Natálii Schuchovou, korespondenční adresa Brno 23, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256818/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Ďuríkovou, korespondenční adresa Nová Dubnica, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/258317/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Dominika Masného, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/258114/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Vítovou, korespondenční adresa Nové Veselí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/255754/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Michaela Mitraše, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256098/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kristýnu Mílovou, korespondenční adresa Havířov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254143/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Hrňovou, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/253827/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Simonu Matuškovičovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255139/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Elišku Kholovou, korespondenční adresa Zeleneč, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256840/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Denisu Nevrklovou, korespondenční adresa Písečná, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/258185/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Sáru Síbkovou, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254920/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lenku Stavinohovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257286/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jakuba Rosmana, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257430/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Daniela Propšová, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252043/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Sašu Kňurovou, korespondenční adresa Bělotín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254859/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Dominiku Blažkovou, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255576/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Magdu Bardodějovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256273/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Šárku Schwarzovou, korespondenční adresa Velké Popovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251154/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Magdu Bardodějovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255975/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jiřinu Rotovou, korespondenční adresa Děčín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/258082/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jaromíra Hynčicu, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254842/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Dominiku Blažkovou, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/257072/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Žanetu Fiklíkovou, korespondenční adresa Domanín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251382/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lenku Langrovou, korespondenční adresa Praha – Střížkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252106/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Věru Adamčíkovou, korespondenční adresa Troubky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252930/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Vendulu Fialovou, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250911/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Nikolu Hrdinovou, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254853/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Anetu Jandorovou, korespondenční adresa Míškovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257710/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Annu Kotoučovou, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254128/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Ester Melichárkovou, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257287/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jakuba Rosmana, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250651/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Anetu Štěrbákovou, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252005/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Zdařilovou, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254262/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Ivánkovou, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/258375/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Miroslavu Nesrstovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/253757/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Hábovou, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250533/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Anetu Koňárkovou, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254105/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Gabrielu Vybíralovou, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257706/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Markétu Sklenářovou, korespondenční adresa Mořice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251961/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kristýnu Delinčákovou, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252755/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marii Konečnou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256785/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Leonu Olivíkovou, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/258282/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Petra Dočekala, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254193/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lucii Horenskou, korespondenční adresa Velký Ořechov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256786/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Leonu Olivíkovou, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256101/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marka Singera, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256321/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Vendulu Smetkovou, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257728/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Evu Štaffovou, korespondenční adresa Hodslavice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

 Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/252460/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Sabinu Gintherovou, korespondenční adresa Ruda nad Moravou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/35920/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Denisu Lipowczan, korespondenční adresa Slušovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/252054/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Jurůjovou, korespondenční adresa Brno – Černovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252597/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Hanu Juráňovou, korespondenční adresa Valašská Polanka, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/124543/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kristýnu Jančíkovou, korespondenční adresa Ostrov u Macochy, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/257672/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Moniku Kročilovou, korespondenční adresa Bánov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256315/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Vendulu Smetkovou, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251167/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marcelu Žůrkovou, korespondenční adresa Kateřinice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/253671/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Saru Saboličovou, korespondenční adresa Bučovice – Kloboučky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255716/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Adama Bartošíka, korespondenční adresa Bělotín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256170/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Phuong Thao Phung, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251326/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Krobovou, korespondenční adresa Hudlice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254023/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Janu Stonawskou, korespondenční adresa Třinec 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257882/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Vandu Šišperovou, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254911/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marii Kozubíkovou, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251494/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Michaelu Škorpilovou, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/258199/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Anastasii Shagoiko, korespondenční adresa Liberec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254410/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Caroline Ježová, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252512/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Denisu Janoštíkovou, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/253281/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Vendulu Kašparovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250811/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Kropáčovou, korespondenční adresa Drnovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251014/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Petra Kulhánka, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256154/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lenku Nelešovskou, korespondenční adresa Domaželice u Přerova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250385/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Markétu Petrovskou, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257896/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Žanetu Fiklíkovou, korespondenční adresa Domanín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255664/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Šmejkalovou, korespondenční adresa Chomutov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257354/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Mohameda El Grari, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250384/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Markétu Petrovskou, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/253725/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Viktorii Vančurovou, korespondenční adresa Hrádek nad Olší, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255200/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Dominiku Pinďákovou, korespondenční adresa Brumov – Bylnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256416/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Pavlínu Hauerlandovou, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/52844/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Janu Štěrbovou, korespondenční adresa Mlázovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/131875/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Fojtů, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/128572/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Radku Lasovskou, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/155324/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Mikovou, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/155202/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Andráse Zubaskova, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256523/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Štěpánku Neumannovou, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/151813/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Štěpánku Neumannovou, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/254246/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Měrkovou, korespondenční adresa Morkovice – Slížany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252827/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Barboru Koláčkovou, korespondenční adresa Hutisko – Solanec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255462/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kláru Januškovou, korespondenční adresa Bzenec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/253479/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Včelicovou, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250756/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Novákovou, korespondenční adresa Loukov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257367/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jana Andrýska, korespondenční adresa Polešovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/257253/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Petru Pelánkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254787/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marcelu Baníkovou, korespondenční adresa Zábřeh, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252696/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jacka Sikoru, korespondenční adresa Karviná, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256471/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zbyňka Andrýska, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/254619/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Vendulu Holečkovou, korespondenční adresa Rakvice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250977/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Danielu Jelínkovou, korespondenční adresa Pohořelice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254619/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Vendulu Holečkovou, korespondenční adresa Rakvice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255375/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Barboru Průšovou, korespondenční adresa Kyjov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250919/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Ester Novákovou, korespondenční adresa Křenovice u Slavkova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255411/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Annu Havlíkovou, korespondenční adresa Karlovy Vary, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/258002/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Mgr. Evu Krčmovou, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255496/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Blanku Přibylovou, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/250917/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Barboru Besedovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257043/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Simonu Gajdošíkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/257844/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Rostislava Koželouška, korespondenční adresa nový Malín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/254995/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Danielu Tomášovou, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/256092/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Ilonu Kulhánkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/251047/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Zdenu Oharkovou, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/252710/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Aidanu Manapu, korespondenční adresa Brno 18, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250378/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Tomáše Svobodu, korespondenční adresa Ivančice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250650/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Anetu Šterbákovou, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/250790/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Michaelu Kolářovou, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/254765/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Aidanu Ismailovu, korespondenční adresa Praha – Žižkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/255592/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Manuelu Lelákovou, korespondenční adresa Praha – Chodov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/318/10-06-2019 ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Janu Štěrbovou, DiS., korespondenční adresa Mlázovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 7. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/253333/19-06-2019 ze dne 19. 6. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Katerynu Kropyvu, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv

Zavřít

Fakulty a součásti