Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/285404/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Aleše Kočího, korespondenční adresa Radkovice u Hrotovic, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/145906/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Amálii Koláčkovou, korespondenční adresa Krhová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/284503/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Markétu Lichtenberkovou, korespondenční adresa Vysoké Mýto, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/284031/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Natálii Krejčí, korespondenční adresa Kosov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285425/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Matěje Brože, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285312/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Báru Jurášovou, korespondenční adresa Čáslav, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285015/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Stellu Přikrylovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285289/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kláru Laušmanovou, korespondenční adresa Miletín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/453/02-09-2021 ze dne 2. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí děkana o DP pro Karolínu Večerkovou, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/488/13-09-2021 ze dne 13. 9. 2021 ve věci: Předvolání před DK pro Kláru Bodnárovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/285507/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Josefa Gazdíka, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/284969/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kamilu Ivanovou, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/284834/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Rudolfa Kučeru, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285500/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Markétu Minaříkovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285221/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Nikitu Tcareva, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285059/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Nelu Zbořilovou, korespondenční adresa Velké Těšany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/284633/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Nathalii Marii Renz, korespondenční adresa Hajany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285857/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Michala Kuczynskeho, korespondenční adresa Kvasice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285681/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Miroslavu Nesrstovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č. j. FHS/SO/437/31-08-2021 ze dne 31. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Markétu Bobkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/285841/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení pro Alexandera Starnu, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/285263/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení pro Adama Vojtěcha, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/284799/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o zastavení řízení pro Vieta Nguyena, korespondenční adresa Hněvotín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/285182/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Sáru Rejkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/282868/23-06-2021 ze dne 23. 6. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Filippa Kueu, korespondenční adresa Zelenogorsk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/285820/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Annu Syrtcevu, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/283915/30-08-2021 ze dne 30. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Evu Tribratenko, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 9. 2021

 • Zásilka č.j. FHS/SO/281450/18-08-2021 ze dne 18. 8. 2021 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Firstovou, korespondenční adresa Praha – Žižkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Archiv

Fakulty a součásti

Zavřít