UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 7. 2018

Zásilka č.j. FHS/SO/148410/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lucii Prechtl, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/114262/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Kuchařovou, korespondenční adresa Ústí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/125529/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lenku Turčanovou, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/93233/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Šárku Adamcovou, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/116286/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lucii Bednaříkovou, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241073/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Nikolu Kločkovou, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/121976/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Michaelu Kopečnou Kubínovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/246554/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Kotheovou, korespondenční adresa Brno – Líšeň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/146752/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Nikolu Kutrovou, korespondenční adresa Krnov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243549/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Danielu Melničukovou, korespondenční adresa Velká Bystřice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/118925/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Petru Rajovou, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/126691/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jarmilu Staníkovou Frýdlovou, korespondenční adresa Nový Hrozenkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/119711/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Tomáše Závětu, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/243345/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Novákovou, korespondenční adresa Loukov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/246443/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Mariu Taubinskayu, korespondenční adresa Česká Lípa, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/242239/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Žaludkovou, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/246198/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Tomáše Brothánka, korespondenční adresa Ruda nad Moravou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/242842/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Filipa Dobiáše, korespondenční adresa Štramberk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243975/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Karolínu Duškovou, korespondenční adresa Zbýšov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243507/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Martu Hekelovou, korespondenční adresa Bílá Lhota, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243700/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Adélu Juříkovou, korespondenční adresa Vracov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/245973/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marcelu Liškovou, korespondenční adresa Štítná nad Vláří, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/245969/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marcelu Liškovou, korespondenční adresa Štítná nad Vláří, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240061/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Machovou, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/244773/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Veroniku Maňákovou, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240751/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Martinákovou, korespondenční adresa Nivnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240063/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Machovou, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243903/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kláru Pohanovou, korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243883/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Marka Šišku, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241618/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezu Tejkalovou, korespondenční adresa Střelice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/242571/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Catherine Verbíkovou, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/245187/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Stanislava Vlka, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/240032/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Durďákovou, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240035/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Durďákovou, korespondenční adresa Slavičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/242696/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Hutlovou, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/245846/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jitku Kocábovou, korespondenční adresa Ivančice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/242954/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Adélu Komárkovou, korespondenční adresa Kunovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/244884/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kláru Kostkovou, korespondenční adresa Havířov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241991/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Koutnou, korespondenční adresa Štíty, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241877/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Simonu Pohorskou, korespondenční adresa Smilovice u Třince, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/246324/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Libuši Schönovou, korespondenční adresa Polešovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240406/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kristýnu Skalkovou, korespondenční adresa Boršice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/246323/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lucii Smítalovou, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/245960/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Ondřeje Šancu, korespondenční adresa Lipůvka, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/246214/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zuzanu Urbancovou, korespondenční adresa Zábeštní Lhota, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/240618/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Lucii Homolkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240500/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Barboru Jakubcovou, korespondenční adresa Polička, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/245770/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Michaelu Konečnou, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/244493/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Michala Svobodu, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241443/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Ekaterinu Tupikinu, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243300/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Jiřího Válku, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/242814/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Moniku Žídkovou, korespondenční adresa Luleč, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/241122/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Ivanu Burešovou Schejbalovou, korespondenční adresa Šternberk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/244327/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Kartákovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241912/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Terezii Kristkovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/243539/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Simonu Veselou, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 7. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/244326/22-06-2018 ze dne 22. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Kateřinu Kartákovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 6. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/246432/30-05-2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Soňu Doleželovou, korespondenční adresa Rataje u Kroměříže, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 6. 2018

 • Zásilka č.j. FHS/SO/244005/30-05-2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Máriu Dvořáčkovou, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/241352/30-05-2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Natálii Klimeckou, korespondenční adresa Frýdlant nad Ostravicí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/240207/30-05-2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Eduarda Valeše, korespondenční adresa Nový Jičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Zásilka č.j. FHS/SO/244822/30-05-2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Kristýnu Žákovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv

Zavřít

Fakulty a součásti