Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 11. 2020

  • Zásilka č.j. FHS/SO/592/04-11-2020 ze dne 4. 11. 2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Kristýnu Čermákovou, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/582/20-10-2020 ze dne 20. 10. 2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Evu Křivánkovou, korespondenční adresa Holešov – Všetuly, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2020

  • Zásilka č.j. FHS/SO/550/08-10-2020 ze dne 8. 10. 2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Miroslavu Brostíkovou, korespondenční adresa Moravský Písek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2020

  • Zásilka č.j. FHS/SO/557/08-10-2020 ze dne 8. 10. 2020 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Marcelu Šenkeříkovou, korespondenční adresa Velehrad, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Fakulty a součásti

Zavřít