UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 6. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/246399/30-05-2018 ze dne 30. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení pro Hanu Neduchalovou, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/351/11-05-2018 ze dne 11. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Janu Štěrbovou, korespondenční adresa Mlázovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Zásilka č.j. FHS/SO/363/14-05-2018 ze dne 14. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Aleše Tchuře, korespondenční adresa Dolní Benešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/328/19-04-2018 ze dne 19. 4. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Tomáše Wagnera, korespondenční adresa Tištín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/344/09-05-2018 ze dne 9. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Nelu Gajdošíkovou, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/242920/18-04-2018 ze dne 18. 4. 2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku za přijímací řízení pro Yulii Kliuchnykovu, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/240207/18-04-2018 ze dne 18. 4. 2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku za přijímací řízení pro Eduarda Valeše, korespondenční adresa Nový Jičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/240243/18-04-2018 ze dne 18. 4. 2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku za přijímací řízení pro Lucii Gřeškovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/241352/18-04-2018 ze dne 18. 4. 2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku za přijímací řízení pro Natálii Klimeckou, korespondenční adresa Frýdlant nad Ostravicí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 5. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/244821/18-04-2018 ze dne 18. 4. 2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku za přijímací řízení pro Kristýnu Žákovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 4. 2018

  • Zásilka č.j. FHS/SO/292/29-03-2018 ze dne 29. 3. 2018 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Bc. Babetu Krejčí, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv

Zavřít

Fakulty a součásti