UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 11. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/155981/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Arinu Bogatyrevu, korespondenční adresa Čechov, Ruská federeace, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 10. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/259470/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Abdessamada Ajjaji, korespondenční adresa Marocké království, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/583/04-10-2019 ze dne 4. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Lucii Machovou, korespondenční adresa Brno – Žebětín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/563/03-10-2019 ze dne 3. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Evu Kuřilovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/557/03-10-2019 ze dne 3. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Natálii Zaoralovou, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/258819/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Siaku Traoré, korespondenční adresa Elista, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/544/03-10-2019 ze dne 3. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Kateřinu Kelnerovou, korespondenční adresa Most, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/261167/04-09-2019 ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Rozhodnutí o přijetí ke studiu pro Anežku Knausovou, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 10. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/546/03-10-2019 ze dne 3. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Ing. Lucii Mazurovou, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/556/03-10-2019 ze dne 3. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Vendulu Zambalovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/259685/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Silvii Pivkovou, korespondenční adresa Poličná, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 9. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/259635/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Františka Miroslava Leška, korespondenční adresa Mořkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/260333/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Annu Krenstetterovou, korespondenční adresa Šternberk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/259740/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Ditu Kampfovou Synkovou, korespondenční adresa Lípa, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/432/30-08-2019 ze dne 30. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Bc. Petra Jelínka, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/432/30-08-2019 ze dne 30. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Bc. Petra Jelínka, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/436/30-08-2019 ze dne 30. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Miroslavu Kociánovou, korespondenční adresa Bánov u Uherského Brodu, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/440/30-08-2019 ze dne 30. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Radka Němce, korespondenční adresa Všechovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/451/30-08-2019 ze dne 30. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Pavlínu Zemanovou, korespondenční adresa Veverská Bítýška, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 9. 2019

 • Zásilka č.j. FHS/SO/260654/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Adélu Machalovou, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/260429/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Zdenu Kašparovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/259731/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Dianu Müllerovou, korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/259097/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Janu Krejčí, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/260542/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Petru Fabiánkovou, korespondenční adresa Uherské Hradiště 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
 • Zásilka č.j. FHS/SO/259122/26-08-2019 ze dne 26. 8. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro Petru Fabiánkovou, korespondenční adresa Uherské Hradiště 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv

Zavřít

Fakulty a součásti