Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

Změny výuky

Ostatní aktuality

  • Předzápis na LS AR 2022/2023 - Předzápis proběhne v období od 11. 1. 2023 (9:00 hodin) do 18. 1. 2023 (23:59 hodin), podrobné informace najdete v Rozhodnutí děkana RD/07/2022.  
  • NÁHRADNÍ TERMÍNY ZÁPISŮ DO STUDIA - Náhradní termín zápisu do bakalářského a magisterského (pětiletého) studia pro omluvené uchazeče je středa 10. srpna 2022 v 9 hodin v posluchárně č. 108/U18, s sebou je nutné přinést vše dle původně zaslané pozvánky.   Náhradní termín zápisu do navazujícího magisterského studia pro omluvené uchazeče je úterý 9. srpna 2022 ve 13 hodin v posluchárně […]
  • Seznam předmětů, které nebudou v letním semestru 2022/2023 realizovány - V letním semestru  akademického roku 2022/2023 nebudou pro malý zájem otevřeny následující předměty:
  • -
  • Metodika pro online zkoušení na FHS - Byla schválena metodika pro online zkoušení na FHS. Doporučujeme všem studentům, aby se s ní seznámili.

Fakulty a součásti

Zavřít