Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

Změny výuky

Ostatní aktuality

  • Změna úředních hodin - Dne 29. 7. 2024 budou mimořádné úřední hodiny od 8:00 do 10:00 hod. 30. 7. – 2. 8. 2024 je studijní oddělení zcela uzavřené. Děkujeme za pochopení. Studijní oddělení FHS.
  • Zrušení úředních hodin - Ve dnech 8. – 9. 7. 2024 bude studijní oddělení FHS zcela uzavřeno z důvodu konání promocí absolventů FHS.
  • NÁHRADNÍ TERMÍNY ZÁPISŮ DO STUDIA - Náhradní termín zápisu přijatých uchazečů: do obou forem bakalářských studijních programů a magisterského (pětiletého) studijního programu se uskuteční v PÁTEK 16. 8. 2024 v 9:00 hodin. do obou forem navazujících magisterských studijních programů se uskuteční v PÁTEK 16. 8. 2024 ve 13:00 hodin.
  • Seznam předmětů, které nebudou v letním semestru 2023/2024 realizovány - V letním semestru  akademického roku 2023/2024 nebudou otevřeny následující předměty:
  • Předzápis na LS AR 2023/2024 - Předzápis proběhne v období od 10. 1. 2024 (9:00 hodin) do 17. 1. 2024 (23:59 hodin), podrobné informace najdete v Rozhodnutí děkana RD/06/2023.  
  • Týden vyhrazený pro samostudium studentů - Realizace týdne pro samostudium vychází z Pravidel studia ve studijních programech uskutečňovaných FHS čl. 2, ad. Odst. (2) SZŘ, kde je uvedeno, že „jeden týden semestru může ředitel ústavu vyhradit pro samostudium.“
  • -
  • Metodika pro online zkoušení na FHS - Byla schválena metodika pro online zkoušení na FHS. Doporučujeme všem studentům, aby se s ní seznámili.

Fakulty a součásti

Zavřít