UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

  • Writing Challenge: Do They See Me? - Pravidla ke stažení zde. Letáček ke stažení zde.
  • Imatrikulace - Podrobné informace k slavnostní imatrikulaci studentů prezenční formy studia najdete v Pokynu děkanky PD/05/2018. Formuláře ke stažení: Prezentace BOZP pro filology BOZP pro pedagogy
  • Doplňovací volby zástupců FHS do studentské části AS FHS UTB ve Zlíně - Akademický senát Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně vyhlásil na zasedání dne 20. 6. 2018 Doplňovací volby zástupců FHS do studentské části AS FHS UTB ve Zlíně pro  zbytek funkčního období AS FHS 2016 – 2019, které se budou konat 25. 9. 2018. Více informací zde.
  • Zkoušky Cambridge English - Cambridge P.A.R.K. je autorizované centrum zkoušek Cambridge English od roku 2012. Jazykové zkoušky Cambridge jsou jedny z nejprestižnějších mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny na světě. Centrum jazykového vzdělávání FHS ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K. připravuje pro studenty VŠ a SŠ zkoušky i mock testy přímo na UTB ve Zlíně.
  • Změna úředních hodin studijního oddělení - Pátek 7. 9. 2018 – vzhledem k celofakultní akci se ruší dopolední úřední hodiny. Středa 19. 9. 2018 – vzhledem ke slavnostní imatrikulaci se zcela ruší úřední hodiny.
  • Uzavření studentského klubu - Dne 25. 9. 2018 bude studenstký klub 8-12 hodin uzavřen z důvodu konání fakultní akce. Děkujeme za pochopení.
  • Zápis do akademického roku 2018/2019 pro vyšší ročníky - Elektronický zápis do vyšších ročníků proběhne v termínu 3. 9. 2018 (15:00 hodin) do 9. 9. 2018 (23:59 hodin) přes osobní portál, podrobnosti v rozhodnutí děkanky RD 04 2018.
  • Upozornění na povinnost používat univerzitní e-mail - Upozorňujeme studenty i zaměstnance FHS, že jsou ve studijní komunikaci povinni užívat svůj univerzitní e-mail. ŠKOLNÍ MAILBOX najdete na outlook.utb.cz  (login je ve formátu xxxxx@utb.cz a HESLO STEJNÉ jako do Portálu). Děkujeme za používání univerzitních e-mailů.
Zavřít

Fakulty a součásti