Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a nabízí možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní a obhajobu bakalářské či diplomové práce.

Hlavní oblasti SVOČ na FHS:
a) Pedagogika (garant: PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.)
b) Anglická a německá filologie (garant: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.)
c) Zdravotnické nelékařské obory (garant: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.)

Zapojit se může student nebo kolektiv studentů kteréhokoliv ročníku bakalářských a (navazujících) magisterských studijních programů, v prezenční i kombinované formě.
Vypracuje o řešení projektu písemnou zprávu a na základě posudků vedoucího a oponenta svoji práci obhajuje před hodnotící komisí. Obhajoba je veřejná. Nejlepší studenti mohou být oceněni formou mimořádného stipendia.

Těšíme se na všechny zájemce o zpracování Studentské vědecké a odborné činnosti.

Další informace o SVOČ naleznete ve směrnici SD/03/2019.

Kontaktní osoba:

Referentka pro tvůrčí činnost, ediční referentka TEL:+420 576 032 828 E-mail: tvurci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/617A

 

Fakulty a součásti

Zavřít