UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a nabízí možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní a obhajobu bakalářské či diplomové práce.

Hlavní oblasti SVOČ na FHS:
a) pedagogika (garant: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.)
b) anglická a německá filologie (garant: Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.)
c) zdravotnické nelékařské obory (garant: doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.)

Zapojit se může student nebo kolektiv studentů kteréhokoliv ročníku bakalářských a magisterských studijních programů, v prezenční i kombinované formě.
Vypracuje o řešení projektu písemnou zprávu a na základě posudků vedoucího a oponenta svoji práci obhajuje před hodnotící komisí. Obhajoba je veřejná. Nejlepší studenti mohou být oceněni formou mimořádného stipendia.

Těšíme se na všechny zájemce o zpracování Studentské vědecké a odborné činnosti.

Další informace o SVOČ naleznete ve směrnici SD/08/2014 a jejím dodatku.

Příloha č. 1 směrnice SD/08/2014 (přihláška)

Příloha č. 2 směrnice SD/08/2014 (zpráva o výsledcích řešení)

SVOČ práce – šablona

Posudek vedoucího / oponenta práce SVOČ

Kontaktní osoba:

Referentka pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 032 828 E-mail: tvurci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/617A

 

Zavřít

Fakulty a součásti