UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Absolvent

Absolvent

Vážená absolventko, vážený absolvente,

vítejte na portálu věnovanému právě Vám, absolventům Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přestože je pro Vás studium na fakultě již většinou minulostí, máme velký zájem zůstat s Vámi v kontaktu i nadále. Prostřednictvím tohoto portálu bychom Vás rádi informovali o dění na fakultě, nabídce kurzů, seminářů, workshopů a dalších forem vzdělávání ve Vámi vystudovaných oborech, ale také o možnostech spolupráce, která by mohla být oboustranně zajímavá a přínosná.

Zavřít

Fakulty a součásti