Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Často hledáte

Stipendia

Ubytovací stipendium

Dostávají prezenční studenti 2x ročně, stipendium za první období (1. 9. – 31. 12.) se vyplácí v prosinci, druhé období (1. 1. – 30. 6.) v červnu.
Výše ubytovacího stipendia se každý rok trochu liší, ale pro vaši představu za první období v loňském roce bylo ve výši 3 200 Kč a za druhé 4 740 Kč.

Aktuální směrnice SR/26/2023

Sociální stipendium

Pro sociálně slabé studenty je určeno sociální stipendium, informace o podmínkách rádo poskytne studijní oddělení studium@fhs.utb.cz

Aktuální směrnice SR/25/2023     příloha

Prospěchové stipendium

Stipendijní řád UTB   

Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně

Prospěchové stipendium  se přiznává pro studenty v prezenční i kombinované formě studia, kteří studují ve standardní době studia a mají vynikající vážený studijní průměr za předchozí akademický rok (pouze známky A nebo B nebo C a současně splněný celý studijní plán ročníku, tzn. splnili všechny zapsané povinné, povinně volitelné a volitelné předměty). Nárok se posuzuje na základě žádosti studenta PO ZÁPISU  DO DALŠÍHO ROČNÍKU; k žádosti s vyplněným odůvodněním student doloží vlastnoručně podepsaný zápisový list A (tisk z portálu) a oba dokumenty odevzdá v kanceláři č. 113 (cca do 15. října). Výplata probíhá v lednu (za období září – prosinec) a v červnu (za období leden – květen).  Výše stipendia podle studijních výsledků je následující:

  • studijní průměr 1,00            (4 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,01 – 1,15 (2 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,16 – 1,30 (1 000 Kč/měsíc)

Vysokoškolské hodnocení se od středoškolského liší, a to následovně:

 • A- 1,0
 • B- 1,5
 • C- 2,0
 • D- 2,5
 • E- 3,0
 • Mimořádné stipendium – *za vynikající studijní výsledky během celého studia (udělení diplomu s prospěchem s vyznamenáním),  za vypracování a obhájení vynikající bakalářské nebo diplomové práce na základě návrhu komise pro státní závěrečné zkoušky či *za vynikající studijní výsledky v posledním ročníku studia (v tomto případě student podává žádost při splnění kritérií pro udělení prospěchového stipendia včetně složení státní závěrečné zkoušky s celkovým prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“). *Nárok se posuzuje na základě žádosti studenta PO ÚSPĚŠNÉ SZZ; k žádosti s vyplněným odůvodněním student doloží vlastnoručně podepsaný průběh studia (tisk z portálu) a oba dokumenty doručí do kanceláře č. 113.

Mimořádná stipendia

Ubytovací stipendium pro prezenční studenty s místem trvalého pobytu v okrese Zlín a dojezdovou vzdáleností do místa studia nad 50 minut – student podává na každý akademický rok standardní doby studia písemnou žádost na studijní oddělení (do konce října, popř. do konce dubna). Elektronicky přes IS/STAG se tato žádost nepodává.

Mimořádné stipendium studentům vyjíždějícím na studijní pobyt či pracovní stáž (která je nákladnější než se může zpočátku jevit),  vyplácí mezinárodní oddělení. Ne na každé vysoké škole je toto stipendium samozřejmostí, jde totiž o nadstandardní částku, která se přidává k nastaveným hodnotám od EU.

Fakulty a součásti

Zavřít