Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Často hledáte

Stipendia

Ubytovací stipendium

Dostávají prezenční studenti 2x ročně, stipendium za první období (1. 9. – 31. 12.) se vyplácí v prosinci, druhé období (1. 1. – 30. 6.) v červenci.
Výše ubytovacího stipendia se každý rok trochu liší, ale pro vaši představu za první období v loňském roce bylo ve výši 2 880 Kč a za druhé 4 800 Kč.

Aktuální směrnice SR/13/2021

Sociální stipendium

Pro sociálně slabé studenty je určeno sociální stipendium, informace o podmínkách rádo poskytne studijní oddělení studium@fhs.utb.cz

Aktuální směrnice SR/14/2021     příloha

Prospěchové stipendium

Stipendijní řád UTB   

Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně

Jednorázové prospěchové stipendium se přiznává pro studenty  1. ročníku všech studijních programů  v bakalářském i magisterském stupni, kteří řádně ukončili  zimní semestr podle studijního plánu programu (tzn. splnili všechny zapsané povinné, povinně volitelné a volitelné předměty) a dosáhli vynikajících studijních výsledků výhradně v rámci studia na FHS UTB. Vážený průmět nesmí přesáhnout 1,30 a student může být hodnocen pouze stupněm “výborně” (A) nebo “velmi dobře” (B). Nárok se posuzuje na základě žádosti studenta po skončení opravného zkouškového období zimního semestru; k žádosti student doloží vlastnoručně podepsaný zápisový list A (tisk z portálu). Výplata stipendia ve výši 10 000 Kč probíhá bezhotovostně v březnu (na účet uvedený v osobním portálu studenta).

Prospěchové stipendium  se přiznává pro studenty v prezenční i kombinované formě studia, kteří studují ve standardní době studia a mají vynikající vážený studijní průměr za předchozí akademický rok (pouze známky A nebo B nebo C a současně splněný celý studijní plán ročníku, tzn. splnili všechny zapsané povinné, povinně volitelné a volitelné předměty). Nárok se posuzuje na základě žádosti studenta po zápisu do dalšího ročníku; k žádosti student doloží vlastnoručně podepsaný zápisový list A (tisk z portálu). Výplata probíhá v lednu (za období září – prosinec) a v červnu (za období leden – květen).  Výše stipendia podle studijních výsledků je následující:

  • studijní průměr 1,00            (5 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,01 – 1,15 (3 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,16 – 1,30 (2 000 Kč/měsíc)

Vysokoškolské hodnocení se od středoškolského liší, a to následovně:

 • A- 1,0
 • B- 1,5
 • C- 2,0
 • D- 2,5
 • E- 3,0

Mimořádná stipendia

Ubytovací stipendium pro prezenční studenty s dojezdovou vzdáleností nad 50 minut – student podává písemnou žádost na studijní oddělení (do konce října, popř. do konce dubna).

Mimořádné stipendium studentům vyjíždějícím na studijní pobyt či pracovní stáž (která je nákladnější než se může zpočátku jevit),  vyplácí mezinárodní oddělení. Ne na každé vysoké škole je toto stipendium samozřejmostí, jde totiž o nadstandardní částku, která se přidává k nastaveným hodnotám od EU.

Fakulty a součásti

Zavřít