Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Bakalářské studijní programy

Studijní program Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Studijní program Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma)

Studijní program Porodní asistence (prezenční forma)

Studijní program Sociální pedagogika (prezenční forma)

Studijní program  Sociální pedagogika (kombinovaná forma)

Studijní program Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)

Studijní program Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)

Studijní program Zdravotně sociální péče (prezenční forma)

Studijní program Zdravotně sociální péče (kombinovaná forma) – Přijímací řízení není vyhlášeno

Studijní program Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých (kombinovaná forma)

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Anglická filologie (prezenční forma)

Studijní program Sociální pedagogika (prezenční forma)

Studijní program Sociální pedagogika (kombinovaná forma)

Studijní program Předškolní pedagogika (prezenční forma) – Přijímací řízení není vyhlášeno

Studijní program Předškolní pedagogika (kombinovaná forma)

Pětileté magisterské studijní programy

Studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční forma)

Státní rigorózní zkouška

Fakulta humanitních studií také disponuje právem realizovat rigorózní zkoušky (titul PhDr.).

Doktorské studijní programy

Dále Fakulta humanitních studií nabízí doktorský studijní program Pedagogika (titul Ph.D.).

Fakulty a součásti

Zavřít