Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

V souvislosti s opatřeními k epidemii COVID-19 je možné účastnit se i náhradního termínu Národních srovnávacích zkoušek SCIO 13. 6. 2020 (testy OSP, Bi).

O možných termínech doručení požadovaných dokumentů – maturitní vysvědčení či lékařský posudek – budou uchazeči včas informováni na základě rozhodnutí Vlády ČR o konání maturitních zkoušek a dalších ustanoveních FHS UTB ve Zlíně.

Bakalářské studijní programy

Studijní program Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Studijní program Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)
Studijní plány
Dobíhající akreditace

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma)
Studijní plány
Dobíhající akreditace

Studijní program Porodní asistence (prezenční forma)
Studijní plány
Dobíhající akreditace

Studijní program Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program  Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Studijní plány

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Předškolní pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Předškolní pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Pětileté magisterské studijní programy

Studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční forma)
Studijní plány

Státní rigorózní zkouška

Fakulta humanitních studií také disponuje právem realizovat rigorózní zkoušky (titul PhDr.).

Doktorské studijní programy

Dále Fakulta humanitních studií nabízí doktorský studijní program Pedagogika (titul Ph.D.).

Studijní program Pedagogika
Studijní plány (prezenční forma)
Studijní plány (kombinovaná forma)

Fakulty a součásti

Zavřít