UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Předměty DSP

Povinné předměty:

 • Výuka předmětu
 • Vedení bakalářských prací
 • Oponování bakalářských prací
 • Doktorský seminář I.
 • Doktorský seminář II.
 • Doktorský seminář III.
 • Doktorský seminář IV.
 • Studie v recenzovaném časopise I.
 • Studie v recenzovaném časopise II.
 • Vystoupení na konferenci I.
 • Vystoupení na konferenci II.
 • Vystoupení na konferenci III.
 • Vystoupení na konferenci IV.
 • Státní doktorská zkouška
 • Disertační práce

Povinné jazykové předměty:

 • Odborná komunikace v angličtině

Povinné teoretické předměty:

 • Pedagogika jako věda o edukační realitě

Povině volitelné předměty:

 • Metodologie kvalitativního výzkumu
 • Metodologie kvantitativního výzkumu
 • Věda a vědecké poznávání
 • Antropologické aspekty výchovy
 • Filozofické aspekty výchovy
 • Pedeutologie
 • Pedagogické poradenství
 • Pedagogika primárního a sekundárního vzdělávání
 • Současné směry v multikulturní výchově
 • Učení a autoregulace učení
 • Současné směry v sociální pedagogice
 • Nové trendy ve školní pedagogice
Zavřít

Fakulty a součásti